14.05.2015

U některých investorů může hrát etika při výběru investice důležitější roli než cokoliv jiného. Oceněný fond WSF Global Equity Fund umožňuje investorům uspokojit jejich etické požadavky a dosáhnout finančního výdělku. Nabízí přístup na globální trhy a k investičnímu sektoru, který v posledních letech dramaticky rostl.

 

ROSTOUCÍ TRH

Investování na základě etických kritérií zažilo v posledních deseti letech značný nárůst. Podle výzkumu společnosti EIRIS se za posledních deset let objem těchto investic téměř ztrojnásobil. Nárůstu napomohli zejména investoři, kteří požadují od investičních produktů, aby splňovaly jejich etická kritéria nebo náboženské hodnoty. Tyto investiční nástroje profitují z narůstajícího počtu investorů, kteří si uvědomují, že tyto produkty neznamenají snížení potencionálních výnosů a že etické investice, jako WSF Global Equity Fund, neinvestují do vysoko zadlužených společností. V době finanční krize akcie mnoha zadlužených společností dramaticky klesly, ale WSF Global Equity Fund dodržuje přísná kritéria, která nedovolují investovat do společností, které dosahují úrovně dluhu nad přiměřené hodnoty.

 

Ian Lancaster, výkonný ředitel společnosti Cogent Asset Management Ltd a manažer portfolia pro fond WSF Global Equity Fund, vysvětluje: „Fond je vhodný pro jakéhokoliv investora se silnými sociálními a mravními principy, který nechce investovat do alkoholu, hazardních her nebo tabákového průmyslu, dívá se skepticky na přidanou hodnotu pro společnost ze strany konvenčního bankovního systému a chce investovat do společností s konzervativním financováním a nízkými úrovněmi dluhu.“

„Akcie společností, které vybíráme do portfolia, nabízejí přístup do světa finančně konzervativních společností, které v minulosti poskytovaly dobrou návratnost investic s relativně nízkou úrovní volatility. Tyto atributy mají potenciál zlepšit výkonnost portfolia jakéhokoliv investora.“

 

SVĚTOVÝ LÍDR

Není to pouze narůstající popularita investování na základě etických principů, která investice do fondu WSF Global Equity Fund tak zatraktivňuje. Fond opakovaně prokázal své kvality výkonností ve své třídě. Zde jsou některé další úspěchy, kterých dosáhl:

 

  • V roce 2012 získal titul Nejlepší islámský fond (globální „shariah“ akciové fondy) při udělování prestižních cen Islamic Business and Finance Awards.
  • V roce 2014 byl nominován na titul Nejlepší islámský fond (globální "Shariah" akciové fondy) na udílení prestižních cen Islamic Business and Finance Awards.
  • Od svého vzniku v roce 2010 neustále patřil mezi nejlepší fondy investující podle práva Shariah v globální kategorii Islamic Global Equity společnosti Morningstar.
  • Byl oceněný nejvyšším ratingem společností Morningstar, pěti hvězdami, přičemž toto ocenění získal za tříletou výkonnost od svého vzniku. Výkonností se fond (třídy I) zařadil mezi 10 % nejlepších fondů v rámci kategorie „Islamic Global Equity“ – globální islámské fondy.

 

VÝKONNOST (USD)


COGNITION

Manažer portfolia vybírá akcie  pomocí dynamického multifaktorového procesu hodnocení akcií od společnosti Cogent pod názvem Cognition. Cognition systematicky prověřuje tisíce datových položek v investičním portfoliu fondu, čímž se identifikují společnosti s takovými charakteristikami, které jim dodávají potenciál k překročení výkonnosti vůči benchmarkingu.

 

  • Cognition neustále monitoruje trh, přičemž mění svoje preference mezi investičními „styly“ zaměřenými na hodnotu, růst, spád, kvalitu, nízkou volatilitu a finanční stabilitu tak, jak se zaměření trhu pohybuje mezi těmito styly.
  • Detailní analýza ekonomických sektorů napříč šesti geografickými regiony umožňuje systému Cognition sledovat nejslibnější typy charakteristik společností na základě místních podmínek trhu.
  • Společnosti, které nabízejí nejpřesvědčivější kombinace nejoblíbenějších investičních stylů, jsou hodnocené nejvýše a tvoří jádro portfolia.
  • Investiční proces Cognition se používá při investování do portfolia, které tvoří přibližně 100 až 150 společností z rozvinutých zemí v rámci celého světa.

 

GLOBÁLNÍ ÚVAHY

Globální investiční dosah fondu proniká do jedné z klíčových témat dnešního investora: rostoucí globalizace trhu. Dopad globálních problémů (technologie, outsourcing, změny v životním prostředí, atd.) se stává důležitějším dokonce i pro společnosti, které podnikají v tradičních odvětvích průmyslu v daném regionu. Investoři proto musí při posuzování investičních příležitostí zvažovat mezinárodní trendy a hodnocení. Není to zdaleka jednoduchý úkol. Je to však úkol, na který je Cognition ideálním prostředkem, díky svojí schopnosti souběžně analyzovat více geografických regionů a segmentů trhu.

 

GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENÍ

 

VÝHLED

Očekávání s ohledem na změnu základní úrokové míry v USA budou do značné míry ovlivňovat vývoj globálních trhů v následujících měsících. Navzdory tomu, že trhy v USA přinesly různorodá data a zprávy, celkový výhled země zůstává pozitivní a trhy dále rostou. Povzbudil také nárůst zisků společností. Výhled pro evropské akcie se zlepšuje díky rozsáhlému dluhopisovému programu Evropské centrální banky, který trhům přináší povzbuzení a impuls k růstu. Současné oslabení eura pomáhá exportérům a ukazuje zlepšování reálné ekonomiky. Tyto faktory by měly v tomto roce podpořit růst výnosů evropských společností. Japonsku, navzdory přetrvávajícím obavám z jeho ekonomického vývoje, by měl pomoci k růstu současný pokles cen ropy, vysoká zaměstnanost a oslabující domácí měna. Fond je nastavený tak, aby se dokázal vyrovnat s rozmanitými situacemi na globálních trzích, což vyplývá z povahy jeho odborného investičního procesu. Portfolio manažer se nesoustředí na překonání výkonnosti trhu prostřednictvím přímého zaměření se na jednotlivé sektory nebo měny, ale spíše se snaží porozumět a využít současné ekonomické prostředí v různých oblastech světa. Investování je proto směřováno podle dominantních investičních témat.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je investiční specialista Cogent Asset Management Ltd. Společnost je řízena týmem specialistů s dlouhodobými investičními zkušenostmi na světových trzích, jejichž investiční snahy byly několikrát oceněny. Společnost vyvinula unikátní investiční systém na správu akcií, který pečlivě vybírá akcie na základě jasně kvantifikovatelných kritérií, a tím pomáhá minimalizovat subjektivní hodnocení, které negativně ovlivňuje investiční proces.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídku na koupi nebo úpis akcií žádného z pod-fondů World Shariah Funds PCC Ltd (“WSF“) nebo reklamu a propagaci v zemích, ve kterých jsou pod-fondy WSF registrovány na prodej. Trident Fund Services (Guernsey) Limited a WSF jsou registrovány a mají licenci od Guernsey Financial Services Commission podle zákona o ochraně investorů (Bailiwick of Guernsey) z roku 1987. Registrační číslo společnosti je: 51802. Společnost WSF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Všechny dokumenty potřebné k uskutečnění investice, včetně Dokumentů souvisejících s fondem jsou dostupné a je možné je získat prostřednictvím společnosti Trident Fund Services (Guernsey) Limited nebo ze stránky www.wsffunds.com. Před investováním do jakéhokoli pod-fondu WSF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WSF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední Výroční zpráva a Offering Memorandum a příslušný Doplněk, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WSF vhodnou investicí.