02.11.2006

Společnost SFM GROUP uvádí na trh nového člena rodiny WIOF: českýkonzervativní fond (WIOF Conservative CZK Fund), moderní investiční nástrojvyužívající výhody peněžních, dluhopisových i akciových instrumentů.To vše při rizikovosti na úrovni českých dluhopisů a nákladovosti hlubocepod průměrem srovnatelných produktů. Díky svým jedinečným vlastnostemvlastně vytváří novou kategorii pro konzervativní investování.

Investičním manažerem je Raiffeisenbank, a.s. s dlouhodobýmizkušenostmi a vynikajícími výsledky v řízení podílových fondů.

Další charakteristiky fondu:

• Denominace v české koruně

• Konzervativní nástroj pro zajištění nízké volatility adobrého výnosu

• Strategií fondu je dosažení 3% historické kolísavosti(volatility) – pro srovnání volatilita českých dluhopisů je2,5–3,5% – a při této hodnotě optimalizace výnosu

• Manažer fondu má možnost investování do širokého spektrainvestičních instrumentů: i) nástroje peněžního trhu pro ukotvenístability peněz; ii) dluhopisové nástroje pro výhodný poměr rizikovosti avýnosu; iii) akciové tituly pro maximalizaci výnosu

• Portfolio fondu je aktivně spravováno a realokováno pro dosaženístrategie řízení

• Fond je zatížen velmi malými náklady na úrovni přibližně 50%průměru trhu.

• Zcela unikátní je nulový vstupní poplatek

• Minimální investice 10 000 Kč