31.08.2015

Afrika je kontinentem, který si investoři nemohou dovolit ignorovat. Má bohaté komoditní rezervy, prudce rostoucí zahraniční investice, rychle se zlepšující ekonomické klima a velké, rychle se rozvíjející spotřebitelské trhy. Fond WIOF African Performance Fund umožňuje investorům přístup k mnoha investičním příležitostem v regionu s předním růstem a slibnou budoucností.

ZLEPŠUJÍCÍ SE PROSTŘEDÍ

Afrika byla často v minulosti vnímána jako kontinent sužovaný chudobou, hladomorem, válkami, kriminalitou a nepřekonatelnými problémy v oblasti infrastruktury. Zatímco některé části kontinentu stále takovým problémům čelí, celkový obraz Afriky je čím dál pozitivnější.

 

Několik základních statistických údajů podtrhuje obrovský potenciál tohoto kontinentu:

 • Afrika má 13% světové populace.
 • Je větší než USA, Čína, Evropa, Indie a Argentina dohromady, kontinent tvoří 20 % světové pevniny.
 • Má 12% světové zemědělské půdy.
 • Vlastní 30% nerostných zdrojů a surovin určených pro těžbu.
 • Předpokládá se, že do roku 2050 se africká populace zdvojnásobí na 2,4 miliardy.
 • Medián věku činí 19,4 let a předpokládá se, že v následujících desetiletích bude růst jen pomalu, což poskytne kontinentu mladou spotřební vrstvu a pracovní sílu, která podpoří ekonomický růst.

 

 

A další specifické indikátory ukazují na to, jak se ekonomiky kontinentu v posledních letech vyvinuly:

 • Ekonomika Afriky rostla za posledních 15 let tempem 5% ročně a podobné tempo růstu se předpokládá v mnohých afrických zemích letos i ke konci dekády.
 • V loňském roce se v Africe se nacházelo 9 z 15 nejrychleji rostoucích ekonomik světa.
 • Celkové HDP Afriky se od roku 2000 ztrojnásobilo. Služby tvoří až 60 % přidané hodnoty.
 • Trhy se spotřebním zbožím se rozvíjejí a rapidně expandují v rámci celého kontinentu. Výdaje na spotřební zboží v Africe dosáhly 600 miliard USD  v roce 2010 a předpokládá se, že do roku 2020 dosáhnou 1 bilionu USD.
 • Polovina zemí kontinentu je momentálně klasifikována jako státy se středním příjmem, přičemž střední třída Afriky by měla vyrůst z 32 milionů v roce 2009 na 57 milionů v roce 2020 a v roce 2030 by měla dosáhnout až 107 milionů.
 • Obchodování Afriky se zbytkem světa se od roku 2000 víc než zčtyřnásobilo. Největším obchodním partnerem je nadále EU, avšak obchody s rozvojovými oblastmi rovněž vzrostly.

 

 

VÝKONNOST (USD)

 

 

Jak říká Peter Townshend, portfolio manažer fondu WIOF African Performance Fund: „Afrika je jedním z posledních velkých zahraničních trhů. Tento kontinent disponuje obrovským bohatstvím nerostných surovin, má více než 1 miliardu obyvatel, roste rychleji než jakékoliv jiné země mimo Asii a má mladou, rychle rostoucí populaci a rostoucí spotřební třídu.“

 

KOMODITY A DALŠÍ ZDROJE

Obrovské bohatství přírodních zdrojů kontinentu, které činí 8,6% prokazatelných světových ložisek ropy a 7,2% zemního plynu a také obrovské zdroje vzácných kovů, mědi a železné rudy naznačují, že komodity tvoří důležitou součást růstového potenciálu Afriky. Podle Africké rozvojové banky budou přírodní zdroje představovat pro rozpočty zemí afrického kontinentu roční přínos 30 miliard USD minimálně během následujících 20 let.

 

Podle agentury Ernst & Young tvoří obchod s komoditami méně jak třetinu růstu kontinentu od roku 2000. Zbytek tvoří zdravý mix ostatních sektorů, především sektorů zaměřených na spotřební výrobky, které se prudce rozrůstají díky rychlému růstu střední třídy a disponibilnímu příjmu afrických domácností. A právě tyto sektory, zaměřené na spotřební výrobky včetně technologií, maloobchodní a finanční služby, přilákaly nejvíc PZI v roce 2014.

 

GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENÍ

 

 

ATRAKTIVNÍ INVESTICE

Atraktivita kontinentu je podtržena faktem, že momentálně patří mezi nejdůležitější investiční oblasti světa. Podíl Afriky na kapitálových investicích a tvorbě pracovních míst dosáhl v globálním měřítku v roce 2014 historického maxima. Kapitálové investice do kontinentu dosáhly USD128mld, což představovalo 136% nárůst oproti roku 2013. Přímé zahraniční investice (PZI) stály za tvorbou 188 400 nových pracovních míst, což představovalo meziroční nárůst 68% oproti minulému roku.

 

Jižní Afrika, Nigérie a Keňa, tři země, které mají největší zastoupení v portfolio fondu a jsou hlavním centrem růstu PZI. A také Egypt, který si získal důvěru investorů po uplynulém turbulentním období. Právě tato země na severu Afriky se stala druhou největší destinací pro PZI v Africe v roce 2014, kdy investoři zaregistrovali větší politickou stabilitu a uskutečnění důležitých ekonomických reforem. Zaměření se vlády na infrastrukturu pouze podnítí další zájem investorů.

 

Keňa je vnímána mnohými investory jako vstupní brána na ostatní trhy východní Afriky. Samotná velikost Nigérie, ekonomická a trhová, činí z této krajiny velmi atraktivní investiční destinaci. HDP země dosahuje víc jak 80% celkového HDP všech zemí západní Afriky. Hlavními lákadly Nigérie pro investory jsou velikost populace, která dosahuje téměř 170 milionů obyvatel, a zlepšování podnikatelského prostředí. Investice jsou však globálně diverzifikované.

 

Největšími investory v Africe zůstávají USA a země západní Evropy, nicméně roste zájem investorů z Blízkého východu a Asie, kteří hledají investiční příležitosti v Africe. Čína se zde v posledních letech stává hlavním investorem, neboť vidí v tomto kontinentu důležité zdroje komodit, potřebné pro její ekonomický růst, a také odbytiště pro své výrobky. Čínské firmy navíc využívají Afriku jako zdroj levné pracovní síly.

 

Mezitím však rostou také investice v rámci samotného afrického kontinentu, které ekonomové vnímají jako nejdůležitější pro růst a rozvoj ekonomiky, průmyslu a investičních příležitostí. V Africe fungují mnohé ekonomické komunity, jako např. Společný trh pro východní a jižní Afriku (COMESA) a Východoafrická komunita (EAC), které zlepšují podmínky pro rozvoj vnitřních investic v rámci afrického regionu. Investoři z afrického kontinentu vedli v podílu na PZI v roce 2014.

 

VÝHLED

Některé země v investičním záběru fondu čelí zpomalení, vlivu nízkých cen ropy na ekonomiku Nigérie a líný růst Jižní Afriky. Očekává se však, že růst v zemích subsaharské Afriky bude tohoto roku dosahovat lepší úrovně, než průměrný růst v ostatních rozvojových zemích, a mezi země afrického kontinentu, které by měly v tomto roce dosáhnout růstu vyššího než 5%, bude patřit i Keňa. Ekonomika Egyptu pokračuje v zotavování díky růstu politické stability a zvyšující se důvěry investorů v ekonomiku země.

 

Stejně tak v případě ostatních trhů, které jsou v hledáčku portfolio manažera fondu, se manažer zaměřuje na akcie na základě fundamentálního bottom-up (tzv. zdola - nahoru) přístupu, který se stane pokračujícím zdrojem pro zdravý a dlouhodobý růst fondu.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnosti Sanlam Investment Management (Pty) Ltd („SIM“), správce aktiv s několika specialisty, který nabízí svým klientům široký rozsah služeb správy portfolia a programy kolektivního investování pro retailové a institucionální investory.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.