15.10.2015

Fond WIOF China Performance Fund nabízí investorům přístup na čínské akciové trhy, které se brzy stanou největšími na světě a jejichž růst překonává rozvinuté i mnohé rozvojové trhy.

 

PROČ ČÍNA?

Ekonomika Číny rostla pozoruhodným způsobem od své reformy a otevření se světu před více než dvěma desetiletími. Od té doby jsme byli svědky vytvoření moderní, tržní ekonomiky, jejíž růst neustále předstihoval hlavní světové ekonomiky. Ačkoliv je momentálně Čína druhou největší ekonomikou světa, je na dobré cestě stát se největší v průběhu deseti let, a to podle analýz a výzkumů společnosti IHS, které předpokládají až trojnásobný růst spotřeby čínských domácností.

 

Firemní sektor v posledních letech expandoval a obrovská urbanizace a zakládání neustále rostoucích gigantických metropolí v celé zemi rovněž pomohla k růstu všech sektorů.

V loňském roce bylo učiněno mnoho pro odvrácení zpomalování čínské ekonomiky, která však stále roste tempem, jež do velké míry překonává nejen rozvinuté země, ale i mnohé rozvojové trhy.

Jak vysvětluje Ian Lancaster, portfolio manažer fondu WIOF China Performance Fund: „Navzdory tomu, že se růst čínské ekonomiky zpomalil, je třeba mít na paměti, že momentální úroveň 7% p.a., na které se stabilizoval, je třikrát vyšší v porovnání s ostatními hlavními ekonomikami.“

 

SEKTOROVÉ ROZLOŽENÍ

 

Jednou z hlavních hnacích sil ekonomiky byl doteď růst a pokračující expanze spotřebitelů v rámci střední třídy. Tvorba bohatství a růst čistého příjmu a spotřeby povzbuzuje maloobchod i jiné sektory. A rovněž to podporuje rozvoj ekonomiky s náročnými spotřebiteli a příležitostmi nejen pro domácí zájmy, ale i pro celosvětové firmy.

 

Růst střední třídy v Číně je velmi rychlý, a ačkoli se odhady tohoto růstu liší, čísla, s kterými počítají, jsou obrovská:

  • Nadnárodní finanční dům HSBC se vyjádřil, že v následujících 10 letech vzroste střední třída v Číně o 100 milionů lidí, což bude představovat obrovské obchodní příležitosti a růst spotřeby.
  • Podle časopisu China Business Review se střední třída v roce 2016 ztrojnásobí na 340 milionů lidí, což vytvoří obrovský nárůst spotřeby.
  • Předpověď OSN hovoří o tom, že v průběhu následujících dvou dekád přesáhne čínská střední třída čtyřikrát míru střední třídy USA a v roce 2030 by měla činit 1,4 miliardy spotřebitelů.

 

RŮST HDP (%)

 

 

Tento růst by měl zároveň napomoci čínské ekonomice a podpořit snahu vlády povzbudit domácí spotřebu a snížit závislost na vývozu. Tento ambiciózní plán uvítali mnozí ekonomové a již přinesl své „první ovoce“, i když výdaje na služby převyšují momentálně výdaje ve stavebním a výrobním průmyslu. Sektory, které by měly z tohoto trendu profitovat nejvíce, jsou zdravotní péče, obnova životního prostředí, informační technologie a zábava a volnočasové aktivity.

Ian Lancaster dodává: „Musíme si uvědomit, že čínská ekonomika je velmi odlišná od západních ekonomik. Vláda a úřady mají k dispozici nesmírnou moc a obrovské finanční rezervy.

 

VÝHLED

Vzhledem k probíhající transformaci čínské ekonomiky nastal výrazný pokles stavebních aktivit a snížení poptávky po materiálech. Přesto se hlavní zdroj čínské poptávky mění z kapitálových projektů a urbanizace směrem k růstu, poháněnému domácí spotřebou. Z dlouhodobého hlediska je tento trend velmi pozitivní. Čínská měna už není tak podhodnocena, jako byla v minulosti, a přebytek platební bilance se zmenšuje. Ekonomický růst se zpomaluje, ale jeho tempo stále převyšuje růst hlavních světových ekonomik. Zatímco byl růst Číny v roce 2014 nejnižší za poslední čtvrtstoletí (7,4% p.a.), základ pro jeho kalkulaci byl před 25 lety mnohem nižší.

 

Třebaže existují určité obavy kvůli zvýšené volatilitě na čínských akciových  trzích a celkovému zdraví ekonomiky, fond je velmi dobře připravený na jakýkoliv tržní vývoj. Portfolio je složeno z akcií, které byly vybrané na základě systematického investičního procesu, při kterém se portfolio manažer zaměřuje na selekci nejvhodnějších investičních stylů, aby se tak připravil na různé situace na trzích.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost Cogent Asset Management Ltd. Zakladatelé společnosti Cogent Asset Management Ltd v minulosti spravovali více druhů investičních fondů v rámci různých kategorií, které získaly mnoho prestižních ocenění. Investiční tým společnosti vytvořil výjimečnou strategii pro správu akcií prostřednictvím procesů a systematického přístupu k investování, které důkladně implementuje systém výběru akcií, založeném na kvantitativně měřitelných fundamentech a kritériích.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.