30.10.2015

Fond WIOF India Performance Fund poskytuje možnost investovat do jedné z nejrychleji rostoucích ekonomik světa, jejíž aktivita a reformní snahy zlepšily důvěru v ekonomickou budoucnost země. Fond, který již získal mnohá ocenění, byl oceněn jako Nejlepší akciový fond roku 2014 na Slovensku společností Fincentrum a mezinárodně uznávaným magazínem Forbes, získal nejvyšší rating (5 hvězd) od mezinárodní společnosti Morningstar.

PROČ INDIE?

V průběhu posledního desetiletí si investoři ve značné míře uvědomili potencionál indické ekonomiky. Momentálně má Indie třetí největší ekonomiku světa vzhledem k paritě kupní síly.  Ekonomové již dlouhé roky upozorňují na silné fundamenty, které podporují její růst. Patří mezi ně faktory jako rostoucí a prosperující střední třída, která pohání domácí spotřebu, dále jsou tu pozitivní trendy v oblasti zaměstnanosti a demografického vývoje. Celková dostupná pracovní síla pojímá 750 milionů lidí, přičemž každý rok přibude dalších 13 milionů. V neposlední řadě jsou důležitým faktorem růstu plány pro rozvoj finančních trhů a zaměření se na projekty v infrastruktuře.

Vzhledem k výsledkům nedávných voleb a ustanovení předsedy vlády Narendra Modi, známého svými pro-reformními záměry, se Indie stala velmi zajímavou investiční destinací. Ekonomika je nastavená na transformaci a lokální akciové trhy se připravují na silné a dlouhodobé zisky, a to díky přílivu investic a růstu důvěry v indickou ekonomiku, z čehož profitují mnohé společnosti.

 

Skutečně, jeho zvolení bylo hlavní hnací silou hvězdného růstu indických akcií v roce 2014. Dva hlavní indické akciové indexy, Sensex a Nifty, dosáhly v roce 2014 vynikající výkonnosti. První vzrostl o 32,9% a druhý o 33,4% za rok 2014. Mnozí to označují jako „Modiho“ efekt, protože jak domácí tak i zahraniční investoři byli nadšení, že jeho zvolení bude znamenat rychlé zotavení ekonomiky.

 

Jak říká Umesh Gupta, fond manažer Reliance Wealth Management a portfolio manažer fondu WIOF India Performance Fund: „Výsledek voleb zaznamenal obrovské zlepšení investičních nálad ve prospěch indického trhu. Za posledních 5-6 let před volbami, dosahovaly indické akcie téměř nulových výnosů. Investoři se ohledně pana Modiho vyjadřovali vždy optimisticky“.

 

REFORMY A ZMĚNY

Hned po zvolení začal nový premiér s vytvářením nového obrazu Indie, jakožto dynamické a rychle rostoucí ekonomiky, což zahrnovalo návštěvy nejrozvinutějších ekonomik, setkání se světovými lídry, uzavírání obchodních smluv, přitažení nových přímých zahraničních investic (PZI), uzavírání investičních dohod s různými zeměmi v hodnotě desítek miliard amerických dolarů. Země přijala v roce 2014 přibližně 23 miliard amerických dolarů na vnitřní investiční projekty a zároveň zaznamenala 47% nárůst nových investičních projektů, to znamená celkově 641 projektů. Hlavní asijský rival Indie, Čína, přilákala za stejné období mnohem větší objem PZI projektů, ale růst v počtu nových PZI projektů v Číně byl pouze 4% za dané období.

 

Mezi hlavní reformy, které byly uskutečněny, patří:

•         Závazek vlády zvýšit výdaje do infrastruktury a snížit daň ze zisku na 25% v následujících čtyřech letech.

•         Liberalizace těžebního sektoru novou legislativou, která umožní vládě veřejně dražit těžební licence soukromému sektoru.

•         Odstranění přímých investic v pojišťovnictví a obraně.

 

Vládní garnitura premiéra Modiho přinesla i mnohé jiné změny, které budou mít pozitivní vliv na dlouhodobý vývoj Indie. Mezi jinými je to předefinování systému dotací v zemi, potlačení rodinného kapitalismu, který historicky bránil ekonomickému rozvoji v Indii a zároveň změna systému úspor v zemi pomocí návrhu Jana Dhana, který navrhl otevřít bankovní účet pro každou rodinu v zemi. Ačkoli se to nezdá, poslední návrh je považován za rozhodující, protože přiláká lidi do bankovního systému, a tím dojde ke zpřehlednění transakcí a omezení „černého trhu“ v ekonomickém systému země.

 

VÝKONNOST (USD)

 

TRIUMFÁLNÍ VÝKONNOST

Pozitivní sentiment, který se přenesl na trhy a přinesl růst indických akcií, se projevil i ve výkonnosti fondu. Za rok 2014 dosáhl až 80% výkonnosti (v EUR), přičemž dvojnásobně překonal výkonnost dvou hlavních akciových indexů Sensex a Nifty (v USD). Výkonnost fondu (v USD) za uplynulý rok 2014 byla o 30% vyšší než výkonnost indexu MSCI India. Navíc fond patřil mezi nejvýkonnější fondy ve své kategorii za rok 2014, a dosáhl vyšší výkonnosti než  95% konkurenčních fondů v rámci kategorie indické akciové fondy podle společnosti Morningstar. Fond byl zároveň na Slovensku oceněný jako nejlepší akciový fond roku 2014, podle průzkumu světového finančního a obchodního magazínu Forbes a společnosti Fincentrum, kteří porovnávali více než 800 akciových fondů na slovenském trhu.

Ale za tím nebyl jen dramatický vzestup indických akciových trhů. Jak dále vysvětluje Umesh Gupta: „Růst fondů byl možný hlavně díky našemu bottom-up přístupu (tzv. přístupu zdola nahoru), který využíváme při spravování fondu. Snažíme se vybírat společnosti s dobrými a udržitelnými tržbami jakož i s pozitivním růstem výnosů, zdravými výnosovými ukazateli a nízkou úrovní zadluženosti. Tento přístup nám napomáhá abstrahovat od sektorů, makroekonomických správ a kapitalizace společností. Zaměřujeme se na investování do společností v dobrém stavu a investujeme do nich v přiměřených hodnotách.“

 

S blížícím se koncem roku 2015 vidíme, že indické akciové trhy nedosáhnou výnosu jako v uplynulém roce 2014. Jak říká portfolio manažer fondu, toto není neočekávaná situace a neubírá to na velmi pozitivním dlouhodobém investičním výhledu.

 

„Trhy rostly od nejnižších hodnot v srpnu 2013 obrovským tempem, téměř 69% až 70% od ledna 2015, ale tento obrovský růst nebyl doprovázen nárůstem zisků společností. Toto si investoři uvědomili a nastala konsolidace na trzích. Tento stav se přesto dal předpokládat a není pro nás žádným překvapením, jak říká Umesh Gupta.“

 

Dále doplňuje, že tato konsolidace umožní vytvořit mnohé investiční příležitosti s atraktivními cenami „dobrých akcií“. Portfolio manažer proto zůstává optimistický ohledně indických akciových trhů s výhledem na následující tři až čtyři roky.

VÝHLED

Lokálně akcie nezaznamenaly tento rok tak masivní růst jako v roce 2014. Tato korekce se však pro vynikajícím růstu v loňském roce dala očekávat a začátek roku 2015 tak poskytl mnohé zajímavé nákupní příležitosti. Důležitým faktem je, že střednědobý i dlouhodobý výhled zůstává velmi silný. Investoři zůstávají pozitivní, co se týká budoucího vývoje indické ekonomiky, což nakonec zvýrazňuje počínání vlády, její rokování a uzavírání obchodních kontraktů se zahraničními partnery, čímž se snaží o posilnění ekonomiky a zvýšení její atraktivity. Reformy se stále pohybují správným směrem a portfolio manažer zastává z dlouhodobého hlediska „býčí“ přístup, tedy předpokládá růstový trend na indických akciových trzích.

 

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost Reliance Wealth Management Ltd., která je součástí Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group a je unikátním poskytovatelem investičních produktů institucím, investičním společnostem a velmi bonitním jednotlivcům v Indii i v zahraničí. Společnost se primárně zaměřuje na vytváření na míru šitých akciových portfolií jako oddělených mandátů a na zvyšování hodnoty pro klienty.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce /právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu/konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.