30.10.2015

 

Wielokrotnie nagradzany fundusz WIOF India Performance Fund oferuje możliwość inwestowania w jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Na jej czele stoi rząd, którego zapał do reform podniósł zaufanie w przyszłość gospodarczą Indii, zarówno w kraju jak i za granicą. Fundusz ten, który w sondażu słowackich funduszy wspólnego inwestowania przeprowadzonym przez słowacką firmę inwestycyjną Fincentrum oraz międzynarodowy magazyn o finansach Forbes zdobył miano Funduszu Roku 2014, utrzymuje najwyższa notę 5 gwiazdek przyznawaną przez międzynarodową agencję ratingową Morningstar.

DLACZEGO INDIE?

W ciągu ostatniej dekady inwestorzy uświadomili sobie potencjał drzemiący w tym kraju. Obecnie jest to trzecia co do wielkości gospodarka na świecie pod względem parytetu siły nabywczej, a ekonomiści od lat podkreślają silne podstawy warunkujące jej rozwój. Należą do nich: rosnąca w liczbę i coraz bardziej zamożna klasa średnia napędzająca konsumpcję krajową; korzystne trendy w zakresie demografii i zatrudnienia - całkowita dostępna siła robocza w liczbie 750 milionów osób oraz 13 milionów osób zasilających corocznie szeregi siły roboczej w miastach - jak również, między innymi, plany rozwoju rynków finansowych oraz szczególne uwzględnienie projektów infrastrukturalnych.

Co więcej, po ostatnich wyborach i powołaniu na stanowisko premiera wspierającego reformy Narendra Modiego, Indie stały się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc dla inwestycji. Gospodarka nastawiona jest na transformację, a lokalne rynki przewidują długotrwałe zyski ze względu na wzrost napływu inwestycji do kraju, wzrost zaufania co do przyszłości gospodarczej Indii oraz korzyści jakie spółki czerpią ze wzrostu gospodarczego kraju.

Faktycznie, jego wybór postrzegany był jako czynnik, który przyczynił się do sukcesu na rynku akcji indyjskich w 2014 roku. Wskaźniki dwóch krajowych indeksów giełdowych, Sensex i Nifty, osiągały w 2014 r. znakomite wyniki, pierwszy uzyskując 32,9% w skali roku ,a drugi 33,4%. Wiele osób przypisywało ten stan rzeczy "efektowi Modiego" w związku z tym, że inwestorzy krajowi i zagraniczni wierzyli, iż jego wybór na premiera spowoduje szybką naprawę gospodarki.

 

Jak wyjaśnia Umesh Gupta, Menadżer Funduszu z Reliance Wealth Management oraz menadżer portfelowy WIOF India Performance Fund: "Wynik wyborów znacząco wpłynął na nastroje na rynkach indyjskich. Przed wyborami, rynki przynosiły praktycznie zerowe zyski przez około 5-6 lat. Środowisko inwestorów zawsze było optymistycznie nastawione jeśli chodzi o Pana Modiego.

 

 

WYNIKI (USD)

 

 

REFORMY I ZMIANA WIZERUNKU

Krótko po wyborach, premier rozpoczął międzynarodowy proces zmiany wizerunku Indii na kraj z dynamiczną, szybko rozwijającą się gospodarką. W tym celu złożył wizyty największym gospodarkom światowym, zabiegał o względy ich przywódców, pośredniczył w zawieraniu umów handlowych i pomagał przyciągać BIZ, wydając zgodę na inwestycje zagraniczne warte dziesiątki miliardów USD. Kraj otrzymał około 23 mld USD z nakładów inwestycyjnych na projekty inwestycji zagranicznych w 2014 roku, a liczba projektów wzrosła o 47% i wyniosła 641. Główny azjatycki, a wkrótce zapewne światowy, rywal Indii - Chiny - w ogólnym ujęciu nadal przodował w ilości "przyciągniętych" projektów BIZ, a ich wartość całkowita była wyższa niż w Indiach. Wskaźnik wzrostu liczby nowych projektów BIZ w Chinach wyniósł jednak tylko 4%.

 

Dokonano także istotnych reform, w tym:

•         Zobowiązanie do zwiększenia wydatków budżetowych na infrastrukturę i zmniejszenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 25% w ciągu najbliższych czterech lat.

 

•         Liberalizacja kluczowego sektora górnictwa poprzez wprowadzenie ustawy, która pozwoli rządowi na licytację koncesji na wydobycie.

•         Zlikwidowanie limitów inwestycji bezpośrednich w zakresie ubezpieczeń i obrony.

 

Tymczasem rząd Modiego wprowadził także inne zmiany, które wedle przewidywań będą mieć poważne długofalowe konsekwencje dla kraju. Zmiany te obejmują ponowne zdefiniowanie mechanizmu dotacji w Indiach, walkę z kapitalizmem kumoterskim, który w przeszłości przekreślił szanse na rozwój gospodarczy i działalności biznesowej w Indiach, jak również przeniesienie oszczędności do systemu finansowego poprzez inicjatywę Jan Dhana, mającą na celu ułatwienie każdej rodzinie indyjskiej dostępu do usług bankowych. Ostatnia kwestia jest o tyle ważna, że dostęp obywateli do systemu bankowego pozwala na przeprowadzanie odpowiedzialnych transakcji i zmniejszenie liczby pieniędzy na czarnym rynku.

 

REWELACYJNE WYNIKI

Pozytywne nastroje, które pojawiły się na rynkach i posłały akcje indyjskie w górę, maja swoje odzwierciedlenie w wynikach Funduszu - przyniósł on oszałamiający roczny zysk na poziomie 81% (w EUR) w 2014 roku oraz podwoił zyski głównych indeksów krajowych, takich jak Sensex i Nifty (w USD). Roczny zysk Funduszu był o 30% wyższy (w USD) niż indeksu MSCI India. Co więcej, był to jeden z najlepszych funduszy w 2014 roku w porównaniu z równorzędnymi funduszami i zostawił w tyle 95% funduszy w kategorii funduszy akcji indyjskich według agencji ratingowej Morningstar. Z kolei w sondażu 800 słowackich funduszy wspólnego inwestowania, przeprowadzonym przez słowacką firmę inwestycyjną oraz międzynarodowy magazyn o finansach Forbes, zdobył on miano Funduszu Roku 2014.

 

A to wszystko z dala od dramatycznego wzrostu na lokalnych rynkach akcji. Jak wyjaśnia Umesh Gupta: Osiągnięcie takich wyników funduszu było możliwe dzięki zastosowaniu przez nas filozofii selekcji akcji metodą typu bottom-up. Staramy się trzymać kluczowych wskaźników finansowych dotyczących dobrej, zrównoważonej sprzedaży i wzrostu zarobków, korzystnych wskaźników poziomu rentowności i niskiego zadłużenia. Filozofia ta pomaga nam zachować agnostyczną postawę w stosunku do sektorów, przepływu informacji makroekonomicznych oraz kapitalizacji rynkowej. Skupiamy się na wyborze odpowiednich przedsiębiorstw i inwestowaniu w nie przy odpowiednich wycenach."

 

Zbliżając się do końca 2015 roku, rynki indyjskie nie osiągnęły tego, co udało im się osiągnąć w roku ubiegłym. Jednak jak mówią menadżerowie portfelowi Funduszu, nie jest to zaskoczeniem i nie rzutuje na niezwykle korzystne długoterminowe perspektywy inwestycyjne.

 

"Wyniki rynkowe poszybowały w górę o ok. 69-70% od minimum w sierpniu 2013 roku do maksimum w styczniu 2015 roku, ale ten gwałtowny wzrost nie pociągnął za sobą wzrostu wyników finansowych przedsiębiorstw. Inwestorzy zdali sobie z tego sprawę. Przy wyższym wskaźniku indeksowym i zarobkach przedsiębiorstw, które jeszcze nie pokazały swoich możliwości, nastąpiła konsolidacja na rynkach. Konsolidacja te nie jest niczym niespodziewanym" - mówi Gupta.

 

Dodaje również, że taka konsolidacja "stworzy szanse na korzystne momenty do zakupu dobrych akcji" oraz że "obecnie nadal jesteśmy entuzjastycznie nastawieni do inwestycji w Indiach o horyzoncie inwestycyjnym wynoszącym trzy lub cztery lata".

 

PERSPEKTYWY

Akcje lokalnych przedsiębiorstw nie zanotowały w tym roku tak wysokich zysków jak te z 2014 roku. Można było jednak spodziewać się tego biorąc pod uwagę fantastyczne wyniki zeszłoroczne, a początek roku 2015 nie stanowił niespodzianki i jednocześnie stworzył atrakcyjne możliwości kupna. Przede wszystkim liczy się jednak perspektywa średnio- i długoterminowa, która nadal pozostaje atrakcyjna. Inwestorzy są spokojni o przyszłość gospodarczą Indii, a najnowsze prestiżowe umowy zawarte z ważnymi zagranicznymi partnerami dodatkowo podkreślają zaangażowanie rządu w proces wzmacniania gospodarki i przyciągania inwestycji.  Reformy podążają w dobrym kierunku, a menadżer portfelowy wciąż pozytywnie postrzega długoterminowe perspektywy inwestycyjne.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Jako część Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, Reliance Wealth Management Ltd jest niszowym dostawcą produktów inwestycyjnych do instytucji, firm inwestycyjnych i najzamożniejszych osób w Indiach i za granicą. Jej głównym celem jest tworzenie portfeli akcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zgodnie z indywidualnie ustalonymi warunkami oraz tworzenie wyceny portfela dla klientów.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.