15.11.2015

Fond WIOF South-East Asia Performance Fund nabízí investorům možnost investovat do akcií a akciím příbuzných cenných papírů společností, které se nacházejí v zemích Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), a využít tak možnosti rostoucích ekonomik a trhů jedné ze světově nejvíce ekonomicky dynamických oblastí. Fond je spravovaný společností CIMB, která získala několik ocenění v oblasti správy aktiv.

 

PROČ JIHOVÝCHODNÍ ASIE?

Rostoucí mladá pracovní síla, rychle expandující střední třída, kterou pohání rostoucí domácí poptávka, a regionální trhy se skvělou výkonností jsou známkami regionu jihovýchodní Asie, které si žádný investor nemůže dovolit přehlédnout. Trhy, na kterých fond investuje, patří k nejdynamičtějším na světě a každý z nich nabízí atraktivní investiční příležitosti:

 

  • Je to třetí nejlidnatější oblast světa, s přibližně 600 mil. obyvateli, což představuje 9% světově populace. Předpokládá se, že do roku 2030 dosáhne počet obyvatel 710 milionů.
  • V průběhu dvou desetiletí bude mít tento region větší a mladší populaci než Evropa. Demografický vývoj v regionu poskytuje silné základy pro budoucí růst pracovní síly. Více než polovina populace je mladší 30 let.
  • Tato rostoucí mladá populace zahrnuje rozvíjející se střední třídu, která podpoří domácí ekonomiku. Domácí spotřeba tvoří 67% HDP. HDP v přepočtu na jednoho obyvatele dosahuje téměř 3 000 USD.
  • Stálý růst objemu pracovní síly přináší sebou rostoucí poptávku po spotřebním zboží a finančních produktech. Odhaduje se, že v roce 2015 se nacházelo v regionu více než 450tis. jednotlivců s vysokým příjmem, jejichž celkový majetek dosahoval 2,2bil. USD.
  • Region jihovýchodní Asie je třetí největší ekonomikou v Asii a spolu s Čínou a Indií tvoří obrovský růstový potenciál.

 

Jak říká Ken Goh, portfolio manažer fondu WIOF South-East Asia Performance Fund: „Základní fundamenty ASEAN regionu vytváří obrovský potenciál a růstové příležitosti.“

 

NADPRŮMĚRNÁ VÝKONNOST

Fond využil tyto fundamenty, aby dosáhl nadprůměrné výkonnosti z dlouhodobého hlediska. Během uplynulých pěti let fond opakovaně překonal FTSE ASEAN 40 index a dosáhl absolutní výkonnost 11,9% v USD (USD Class I k 31.8.2015). Uvedený index dosáhl negativní výkonnost 7,7% za stejné období. Fond zároveň získal nejvyšší rating (5 hvězd) od mezinárodní společnosti Morningstar k 31.10.2015 a zařadil se tak mezi nejlepších 10% fondů v rámci Morningstar kategorie ASEAN Equity, tedy fondy investující do akcií ASEAN regionů.

 

 

VÝKONNOST (USD)

 

REFORMY A PODPORA

Ekonomickou situaci a následně i investiční příležitosti zlepšuje i mnoho jiných zásadních faktorů. Vlády v regionu podporují svoje ekonomiky opatřeními ve fiskální politice a jiných oblastech, včetně snížení daně z příjmu, zvýšení minimálních mezd a výdajů na infrastrukturu a přestavbu, přičemž všechna tato opatření jsou zaměřena na zvýšení investování a domácí spotřeby.

 

Země ASEAN regionu se neustále snaží o aktivní uskutečnění reforem s cílem přilákat další kapitál. Vláda v Malajsii nedávno představila plán na urychlení regulačních reforem pro zvýšení produktivity. V Indonésii se připravují reformy pro přilákání dalších investorů, snadnější proces získávání licencí, rychlejší veřejné tendry a zjednodušení nabývání půdy pro průmyslové investiční projekty. Zároveň se zefektivnil přístup do sektorů s omezeními jako je zdravotnictví, energetika a telekomunikace. Mezitím parlament Filipín schválil některé klíčové ekonomické reformy, včetně legislativy k zaručení spravedlivé hospodářské soutěže s cílem omezit monopoly a nekalé obchodní praktiky.

 

Celkový potenciál regionu je velmi významný a jednotlivé země regionu ho využívají v rámci vzájemné obchodní a ekonomické spolupráce v ASEAN regionu.

 

  • Ekonomická propojení mezi členy ASEANu neustále rostou a v posledních deseti letech v rámci regionu rostla rychleji než celkový export zemí ASEAN. Mnohé společnosti z regionu pravidelně rozšiřují svá pole působnosti za hranice svých států, aby dosáhly růstu zisků a diverzifikaci v rámci regionu.
  • Země ASEAN se zavázaly, že vytvoří zónu volného obchodu, výrobní základnu, investiční zónu a nakonec jednotnou integrovanou ekonomiku v rámci ASEAN regionu. Ekonomická komunita ASEAN (AEC) umožní jednoduší investování do regionu, a tím umožní vyšší konkurenceschopnost ASEAN zemí na světových trzích.
  • Některé země těžily z rostoucí korelace v rámci ASEAN trhů, navzdory tomu, že daný region se stává jednodílnou investiční destinací. To vyzdvihlo příležitosti, které by jinak mohli investoři přehlédnout.

 

GEOGRAFICKé ROZLOžENí


VÝHLED

Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu zůstává region velmi slibnou oblastí pro investování, vzhledem ke zdravému růstu lokálních ekonomik a rychlému růstu střední třídy. Z krátkodobém horizontu, jako většina rozvojových zemí, čelí mnohé země ASEAN regionu obavám ze zpomalení čínské ekonomiky a z odsouvání rozhodnutí o zvýšení základních úrokových sazeb v USA. Nedávné údaje o HDP naznačují pokles ekonomické aktivity v blízké budoucnosti. Problémy spojené s tímto poklesem v Číně a související  globální rizika nepovedou k opakování krize z let 1997 až 1998, vzhledem k tomu, že se několik zemí regionu nachází v mnohem zdravější ekonomické kondici. Nálady investorů v regionu zůstávají v krátkodobém horizontu tzv. „medvědí“, tedy investoři očekávají pokles, vzhledem k posilování amerického dolaru a nízké ceně komodit.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost CIMB-Principal Asset Management, oceněný investiční specialista z Asie, který je součástí CIMB Group, čtvrté největší bankovní skupiny v regionu jihovýchodní Asie. Společnost má komplexní tým 50 investičních profesionálu v rámci regionu, kteří využívají znalosti místních podmínek a přítomnosti v regionu. Tímto zabezpečují, že klienti dostanou nejlepší množnou službu.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.