25.02.2008

Zhrnutie prezentácie celoročných výsledkov za rok 2007 za skupinu JuliusBaer Group

Julius Baer zvyšuje čistý zisk o 31 % na úroveň 1,137 miliardyCHF – aktíva v správe na úrovni 405 miliárd CHF

Skupina Julius Baer Group výrazne zvýšila svoj zisk pred zdanenímo 28 % z 1,131 miliardy CHF na 1,449 miliardy CHF v roku 2007 a svojčistý zisk o 31 % z hodnoty 868 miliónov CHF na 1,137 miliardy CHF.Výnosy na jednu akciu (EPS) sa zvýšili o 34 % na hodnotu 5,28 CHF. Aktívav správe vzrástli o 12 % na 405 miliárd CHF na konci roku 2007. Čistýprírastok aktív bol 35 miliárd CHF (27 miliárd CHF v roku 2006), pričomdivízia Bank Julius Baer prispela sumou 18 miliárd CHF a divízia správyaktív 17 miliardami CHF.

„Rok 2007 bol pre skupinu Julius Baer Group ďalším veľmi úspešnýmrokom. Tým, že sa sústreďujeme výhradne na naše základné služby,privátne bankovníctvo a správu aktív, sa nám podarilo veľmi dobreuspokojiť záujmy našich klientov ako aj akcionárov. Do značnej miery smezväčšili náš globálny vplyv pri znížení podielu našich nákladov/mieryzisku z 59,5 % na 56,7 %. Aj napriek okolnostiam na trhu, pri ktorých saomnoho viac zdôrazňuje ochrana kapitálu, máme dobrú pozíciu na to, abynáš globálny franchising, ako aj naše zisky mohli rásť,“ rekapitulujeJohannes A. de Gier, výkonný riaditeľ skupiny.

Silná finančná výkonnosť v ďalšom roku iba potvrdí správnosťstratégie wealth manažmentu

Ak chcete získať viac podrobných informácií, pozrite si celý článokna www.wiof.eu/internationalalebo navštívte www.juliusbaer.com

Vykázaná výkonnosť čistej hodnoty aktív britskej libry pred dátumom9.1.2008 je vypočítaná podľa obchodných zvyklostí a v súlade sospoločnými medzibankovými výmennými kurzami.