10.08.2006

na posiedzeniu cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w dniu26 lipca 2006 r. wyrażono zgodę na przeprowadzenie na Cyprze ofertypublicznej Sub-funduszu WIOF Strategie Konto Schweiz.

W następstwie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd liczbaSub-funduszy zatwierdzonych do obrotu na Cyprze wzrosła do 18.