10.04.2008

Funds Europe udelili Parex Banke prvé miesto v súťaži Špecializovanáinvestičná spoločnosť roka.

Parex Asset Management je najväčšou investičnou spoločnosťouv pobaltskom regióne s viac ako 1 miliardou USD aktív pod správou.Spoločnosť, ktorá sa zameriava na pobaltské štáty, strednú a východnúEurópu a trhy CIS, ponúka aj rozmanitú škálu investičných produktov,vrátane produktov s fixným výnosom, akcií a nehnuteľností. Spoločnosťmá uzatvorenú dohodu s americkou spoločnosťou s rizikovým kapitálom MVCCapital, ktorá sa zameriava na správu rizikových kapitálových investíciív pobaltskom regióne.

Parex má klientov aj v západnej Európe, vrátane Nemecka. Práve totobola skutočnosť, ktorá urobila na porotcov dojem. Parex zaznamenal dobrýrast a stále sa rozširuje, pričom v súčasnosti otvoril reprezentatívnukanceláriu v Kazachstane. Okrem toho má spoločnosť dcérske spoločnostiv Litve, na Ukrajine a v Rusku. Podiel na trhu v Lotyšsku dosiahol58 %.

Klienti Parex-u siahajú od pobaltských bánk po penzijné fondy ajednotlivcov, ktorým ponúkajú okrem svojich vlastných produktov 11 000zahraničných fondov. Najviac však urobilo dojem na porotcov nekompromisnézameranie sa spoločnosti na to, čo robí najlepšie. “Parex hrá tam, kde jesilná,” poznamenal jeden z porotcov.