09.06.2008

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings potvrdila svojpredchádzajúci dlhodobý rating Parex banky na úrovni BB+ so stabilnýmvýhľadom. Zároveň agentúra potvrdila ostatné predchádzajúce ratingy –krátkodobý B, individuálny C/D a podporený 3.

Vo vyhlásení poukazuje Fitch Ratings na silnú trhovú pozíciu Parexbanky, jej vedúcu úlohu ako poskytovateľa služieb pre nerezidentov ako aj nastabilnú príjmovú základňu. Potvrdzuje, že hodnotenie ratingov berie doúvahy riziko sledujúce spomalenie tempa lotyšskej ekonomiky spoločnes takými faktormi, ako sú prevádzkové riziko, kapitálová základňa aštruktúra manažmentu Parex banky.

V porovnaní s koncom roku 2006 vzrástlo úverové portfólio Parex bankyk 31. decembru 2007 o 32 % na 1,738 mld. LVL, kým vklady tvorili1,909 mld. LVL, čo je nárast o 31 %.

Na konci apríla 2008 bola Parex banka podľa vkladov najväčšou bankous 19,8 % podielom na trhu a podľa aktív druhou najväčšou s trhovýmpodielom 14,4 %.

O Parex banke

Parex banka je najväčšou nezávislou finančnou inštitúciouv pobaltských štátoch s aktívami prekračujúcimi 4,34 mld. EUR . Odsvojho založenia v roku 1992 zaznamenáva trvalý rast a ponúka univerzálnebankové služby v celom pobaltskom regióne, SNŠ a iných európskychkrajinách, ako sú Nemecko, Švajčiarsko a Švédsko. Spoločnosti Parex Grouppôsobia v sektoroch bankovníctva, financií, lízingu, správy aktív aživotného poistenia. Parex banka má pridelené nasledujúce medzinárodnératingy: Moody's Investors Service – Baa3 (investičný stupeň), FitchRatings – BB+, Capital Intelligence – BBB (investičný stupeň).