16.06.2008

Dovolujeme si Vám s potěšením oznámit, že rodina fondů WIOF otevřeladva nové fondy: WIOF Ukraine Performance Fund a WIOF South-East AsiaPerformance Fund.

Každý z fondů je zaměřen na určitý region využívající lokálnípřítomnosti, zkušeností a know-how investičních manažerů spravujícíchdaný fond. Portfolio WIOF Ukraine Performance Fund (fond zaměřený naukrajinský akciový trh) bude řízeno Parex Bank, specialistou navýchodoevropský region a WIOF South-East Asia Performance Fund (fondzaměřený na akcie jihovýchodní Asie) bude řízen CIMB Asset Management,malajským investičním specialistou s hlubokou znalostí prostředíregionálních akciových trhů.

Více informací o konkrétních fondech naleznete v sekci Fondy na našichwebových stránkách.

Věřejná nabídka fondů bude možná po schválení příslušnýmorgánem dohledu nad finančním trhem.