16.06.2008

WIOF s potešením oznamuje prírastok dvoch nových podfondov do rodinyfondov: WIOF Ukraine Performance Fund a WIOF South-East AsiaPerformance Fund.

Oba podfondy sa zameriavajú na konkrétny región, pričom každýodzrkadľuje odborné know-how jednotlivých správcov fondov. WIOF UkrainePerformance Fund spravuje spoločnosť Parex Asset Management, ktorá mározsiahle odborné znalosti o regióne východnej Európy a fond WIOFSouth-East Asia Performance Fund spravuje CIMB Asset Management so širokýmiznalosťami a skúsenosťami v tomto regióne.

Ďalšie informácie o jednotlivých podfondoch nájdete na našej stránkev časti Fondy.

Verejná ponuka fondov bude možná po ich schválení príslušným orgánomdohľadu nad finančným trhom.