25.06.2008

Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings potvrdila svůjpředcházející dlouhodobý rating Parex bance na úrovni BB+ se stabilnímvýhledem. Zároveň agentura potvrdila ostatní předcházející ratingy –krátkodobý B, individuální C/D a podpůrný 3.

Ve prohlášení Fitch Ratings poukazuje na silné postavení na trhu Prexbanky, její vedoucí úlohu jako poskytovatele služeb pro nerezidenty i nastabilní přijmovou základnu. Potvrzuje, že hodnocení ratingů bere doúvahy riziko sledující zpomalení tempa lotyšské ekonomiky společněs takovými faktory jako jsou provozní riziko, kapitálová základna astruktura managementu Parex banky.

Ve srovnání s koncem roku 2006 vzrostlo úvěrové portfolio Parex bankyk 31.12.2007 o 32 % na 1,738 mld. LVL, zatímco vklady tvořily 1,909 mld.LVL , což představuje nárůst o 31 %.

Na konci dubna 2008 byla Parex banka podle vkladů největší bankous 19,8 % podílem na trhu a podle aktiv druhou největší s tržnímpodílem 14,4 %.

Kdo je Parex banka Parex banka je největší nezávislou finančníinstitucí v pobaltských zemích s aktívy přesahující 434 mld. EUR. Odsvého založení v roce 1992 zaznamenává trvalý růst a nabízíuniverzální bankovní služby v celém pobaltského regionu, SNS av ostatních evropských zemích jako je Německo, Švýcarsko a Švédsko.Společnost Parex Group působí v sektorech bankovnictví, finance, leasingu,správy aktiv a životního pojištění. Parex banka má přidělenynásledujcí mezinárodní ratingy: Moody's Investors Service – Baa3(investiční stupeň), Fitch Ratings – BB+, Capital Intelligence – BBB(investiční stupeň).