27.06.2008

WIOF s potešením oznamuje prírastok ďalšieho nového podfondu do rodinyfondov: WIOF Pakistan Performance Fund.

Tento podfond je zameraný na región Pakistanu, pričom odzrkadľujeodborné know-how správcu fondu. WIOF Pakistan Performance Fund spravujespoločnosť Habib Bank so širokými znalosťami a skúsenosťami v tomtoregióne.

Ďalšie informácie o jednotlivých podfondoch nájdete na našej stránkev časti Fondy.

Verejná ponuka fondu bude možná po jeho schválení príslušným orgánomdohľadu nad finančným trhom.