26.06.2008

WIOF s potešením oznamuje rozšírenie škály o 3 nové meny, v rámciktorých je možné investovať do fondov WIOF.

V nových menách budú tiež uvádzané NAV (čistá hodnota aktív)všetkých fondov WIOF. Novými menami je Švajčiarsky frank (CHF), Honkongskýdolár (HKD) a Švédska koruna (SEK).

Ďalšie informácie nájdete na našej stránke v časti Ceny.