26.06.2008

WIOF s potěšením oznamuje rozšíření škály o 3 nové měny,v rámci kterých je možné investovat do fondů WIOF. V nový měnách budoutaké uváděny NAV (čistá hodnota aktiv) všech fondů WIOF. Novými měnamijsou Švýcarský frank (CHF), Hongkongský dolar (HKD) a Švédskákoruna (SEK).

Další informace naleznete na naší webové stránce v sekci Ceny.