21.07.2008

Valná hromada AKAT ČR přijala za řádné členy asociace společnostiConseq investiční společnost, a.s., World Investment Opportunities FundsSICAV a za přidružené členy společnost APOGEO Tax, a.s., EMPIRE, s.r.o.,MAZARS Audit, s.r.o., Salans, TOTAL SOLUIONS, s.r.o., a Wilson & Partners,v.o.s., advokátní kancelář.

AKAT ČR tak sdružuje celkem 72 členských společností, z toho je41 řádných členů a 31 přidružených čle­nů.