18.11.2008

12.novembra 2008 Riga, Lotyšsko

Radi by sme vás informovali, že na základe podpory poskytnutej lotyšskouvládou spoločnosti Parex banka a akvizícii 51% podielu spoločnosti Parexbanka Lotyšskou republikou budú pokračovať obchodné aktivity spoločnostiParex Asset Management bez zmeny. Rovnako ako v mnohých európskych krajináchbolo potrebné urobiť tieto kroky na stabilizáciu lokálnychfinančných trhov.

Spoločnosť Parex Asset Management bude pokračovať vo svojej činnosti akoriadna dcérska spoločnosť Parex banky so všetkými službami a obchodnýmiaktivitami tak ako pred vyššie uvedenou zmenou. Náš tím a sortimentproduktov sa nemení. Týmto vás uisťujeme, že akvizícia 51% akcií Parexbanky zo strany vlády nebude mať žiaden vplyv na aktíva fondov WIOF, ktorésú alokované a v správe spoločnosti Parex Asset Management. Okrem tohospoločnosť Parex Asset Management zodpovedá iba za alokáciu WIOF fondov aaktíva fondov so sídlom v Luxembursku.

Roberts Idelsons Prezident spoločnosti Parex Asset Management