08.09.2008

Prezentácia výsledkov spoločnosti Julius Baer Group za 1.polrok 2008

Spoločnosť Julius Baer zaznamenala v 1.polroku 2008 čistý zisk510 mil. CHF*, čím sa jej podarilo dosiahnuť rovnaký výsledok ako v prvejpolovici roku 2007 aj napriek slabému trhu a silnému švajčiarskemu franku.Čistý prírastok aktív tvoril 10 mld. CHF.

• Napriek náročnému trhovému prostrediu dosiahla spoločnosť JuliusBaer Group v prvej polovici 2008 čistý zisk 510 mil. CHF*, teda iba 2% podhranicou 518 mil. CHF. Výnosy na akciu (EPS) vzrástli o 5% na 2,45 CHF. •Kvôli zhodnocovaniu švajčiarskeho franku a slabým akciovým a dlhovým trhomsa znížili aktíva v správe na 364 mld. CHF, čo je o 10% menej ako nakonci roku 2007. Čistý prírastok aktív zaznamenal celkovo 10 mld. CHF,privátne bankovníctvo pritiahlo 8 mld. CHF. • Úspešne pokračovaliInvestície do budúceho rastu, čo sa premietlo do prijatia ďalšíchkľúčových ľudí a otvorení nových lokalít. • Keďže sa Julius Baerexkluzívne zameral na wealth manažment, nezaznamenal žiadne straty spojenés úverovou krízou a krízou likvidity.

Bank Julius Baer naďalej láka značné čisté prírastky aktív

Aktíva v správe v segmente Bank Julius Baer (Privátne bankovníctvo ainvestičné produkty) sa znížili o 12 mld. CHF, resp. o 5% na úroveň222 mld. CHF v prvom polroku 2008. Čistý prírastok aktív prispelzdravými 12 mld. CHF, čo predstavuje ročný nárast 10%, kým trhové amenové výnosy mali negatívny dopad 24 mld. CHF. Prevádzkové výnosy sazvýšili medziročne o 3% na 977 mil. CHF a prevádzkové náklady vzrástlio 9% na 587 mil. CHF ako výsledok nepretržitého investovania do poprednýchoblastí. Dôsledkom toho sa zisk pred zdanením Bank Julius Baer znížil o 4%na 390 mil. CHF. Aktíva v správe divízie Privátneho bankovníctva bolio 5% nižšie, na úrovni 148 mld. CHF, aj napriek značnému, 8 mld. CHFprírastku aktív, ku ktorému opäť prispeli všetky regióny s najväčšímpodielom rastúcich trhov predovšetkým z Ázie. Aktíva v správev divízii Investičné produkty sa znížili o 5% na 74 mld. CHF s čistýmprírastkom aktív dosahujúcim 3 mld. CHF.

Aktíva v správe v segmente Správa aktív (GAM a Artio Global) saznížili o 29 mld. CHF, resp. o 17% na 142 mld. CHF v prvej polovici roku2008 najmä dôsledkom negatívnej výkonnosti trhu a menového dopadu naaktíva v správe reportovaných v švajčiarskych frankoch, ktorý malkombinovaný negatívny dopad 28 mld. CHF. Na konci júna 2008 malaspoločnosť GAM v správe aktív 68 mld. CHF a spoločnosť Artio Global,ktorá podniká v správe aktív v USA a príde s verejnou ponukou akcií potom, čo jej to trhové podmienky umožnia, 74 mld. CHF, pričom sa naďalejbude snažiť priťahovať značný čistý prírastok aktív. V tomto preinvestície typu špekulatívnych hedgeových fondov veľmi náročnom obdobízaznamenala spoločnosť GAM čistý odliv investícií, napriek tomu však bolaschopná svoju maržu zlepšiť z úrovní H1 2007. Prevádzkové výnosysegmentu poklesli o 8% na 594 mil. CHF a prevádzkové náklady sa znížilio 13% na 316 mil. CHF. Dôsledkom toho poklesol zisk pred zdanením o 3% na278 mil. CHF.

About Julius Baer

Julius Baer Group je vedúcim správcom majetku vo Švajčiarsku. Skupina,ktorá má korene siahajúce až do 19. storočia, sa sústreďuje na privátnebankovníctvo a správu aktív pre súkromných a inštitucionálnych klientov.Má viac ako 4 200 zamestnancov po celom svete a na konci júna2008 spravovala aktíva presahujúce 360 mld. CHF. Celosvetové pokrytieJulius Baer Group zahŕňa viac ako 30 lokalít v Európe, Severnej Amerike,Latinskej Amerike a Ázii vrátane Zürichu (centrála), Buenos Aires, Dubaja,Frankfurtu, Ženevy, Hongkongu, Londýna, Lugana, Milána, Moskvy, New Yorku,Singapuru a Tokia. Bank Julius Baer a GAM, popredný svetový správca aktív,ktorý sa zameriava na aktívny a alternatívny wealth manažment, súkľúčovými spoločnosťami skupiny. Akcie spoločnosti Julius Baer HoldingLtd. sú kótované na burze SWX Swiss Exchange a sú súčasťou indexu SwissMarket Index SMI, ktorý je zostavený z 20 najväčších anajlikvidnejších akcií..

Viac informácií a sprievodných dokumentov o výsledkoch (prezentácia,prehľad podnikania za prvý polrok 2008, polročná správa 2008 a tlačováspráva) nájdete na www.juliusbaer.com.