11.09.2008

Prezentacja wyników Julius Baer Group pierwszej połowy 2008 r

Z zyskiem netto w wysokości 510 milionów CHF, Julius Baer osiągnął tesame rezultaty co w pierwszej połowie 2007 roku, pomimo słabego rynku orazsilnej pozycji franka szwajcarskiego – osiągnął wpływ nowych środkównetto w wysokości 10 miliardów CHF

• Pomimo pełnego wyzwań środowiska rynkowego, Julius Baer Grouposiągnął zysk netto w wysokości 510 milionów CHF w pierwszej połowie2008 r., jedynie 2% poniżej wartości z pierwszej połowy 2007 roku, tj.518 milionów CHF. Dochód na akcję (EPS) wzrósł o 5%, do 2.45 CHF. • Wzwiązku ze wzrostem wartości franka szwajcarskiego oraz słabym rynkiem akcjii papierów dłużnych, wartość aktywów w zarządzaniu obniżyła się do364 miliardów CHF, 10% mniej niż na koniec 2007 roku. Nowa całkowitawartość netto dała 10 miliardów CHF, z udziałem Private Banking wwysokości 8 miliardów CHF. • Inwestycje w dalszy wzrost posuwają sięz sukcesem, znajdując odzwierciedlenie w dalszych kluczowych kwestiachzatrudnienia oraz powstawaniu nowych placówek • W rezultacie wyłącznejkoncentracji na działalności wealth management, Julius Baer nie odczułżadnej straty związanej z kryzysem płynności oraz kredytów.

Bank Julius Baer kontynuuje wzrost znaczący w pozyskiwaniu nowychśrodków

Wartość aktywów w zarządzaniu w segmencie Bank Julius Baer (PrivateBanking i Investment Products) obniżyła się o 12 miliardów CHF, bądź5%, do 222 miliardów CHF w pierwszej połowie 2008 roku. Nowe uzyskaneśrodki netto osiągnęły silny poziom w wysokości 12 miliardów CHF,reprezentując roczny wskaźnik wzrostu w wysokości 10%, podczas gdy rynek orazwynik waluty były pod negatywnym wpływem rzędu 24 miliardów CHF. Dochódoperacyjny wzrósł o 3% do 977 milionów CHF z roku na rok, wydatkioperacyjne wzrosły o 9% do 587 milionów jako rezultat kontynuacji inwestycjiw bezpośrednio związane dziedziny. Jako konsekwencja, zysk przedopodatkowaniem Banku Julius Baer obniżył się o 4%, do 390 milionów CHF.Aktywa w zarządzaniu kategorii Private Banking były 5% niższe wynosząc148 miliardów CHF, pomimo znaczącej ilości nowych środków w wysokości8 miliardów CHF jako wkład wszystkich regionów, ponownie z większościąudziału rosnących rynków, zwłaszcza Azji. Wartość aktywów w zarządzaniuw kategorii Produktów Inwestycyjnych obniżyła się o 5% do 74 miliardówCHF, z wartością nowych środków netto w kwocie 3 miliardów CHF.

Aktywa w zarządzaniu w segmencie Asset Management (GAM oraz Artio Global)obniżyły się o 29 miliardów CHF tj. 17% do 142 miliardów CHF w pierwszejpołowie 2008 r., głównie jako rezultat negatywnego wyniku rynku oraz wpływuwaluty na wartość aktywów w zarządzaniu przedstawionych we frankachszwajcarskich, jako wynik kombinacji negatywnego wpływu 28 miliardów CHF. Nakoniec czerwca 2008, GAM posiadał 68 miliardów CHF aktywów w zarządzaniu,natomiast Artio Global, działalność zarządzania aktywami w USA, które jestzaplanowane na wejście na giełdę w razie sprzyjających warunkach rynkowych,74 miliardy CHF, z kontynuacją zgromadzenia istotnych nowych zasobów netto.Podczas tego pełnego wyzwań okresu dla finansowania inwestycji w funduszuz kredytów, GAM odczuł odpływ zasobów netto, jednakże był w stanieposzerzyć poziom marginalny z pierwszej połowy 2007. Dochód operacyjnysegmentu obniżył się o 8% do 594 milionów CHF, a wydatki operacyjnespadły o 13% do 316 milionów CHF. Jako rezultat, zysk przed opodatkowaniemobniżył się o 3% do 278 milionów.

Julius Baer

Julius Baer jest wiodącym zarządcom majątkowym w Szwajcarii. Grupa,której korzenie sięgają dziewiętnastego wieku, koncentruje się głównie naprivate banking oraz asset management dla zróżnicowanego grona prywatnychi instytucjonalnych klientów. Zatrudniając ponad 4,200 pracowników nacałym świecie, Grupa zarządzała aktywami z pulą 360 miliardów CHF nakoniec czerwca 2008. Prezentacja globalna Julius Baer Group to ponad30 lokalizacji w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej oraz Azji,łącznie z Zurychem (główna siedziba), a także Buenos Aires, Dubai,Frankfurt, Geneva, Hong Kong, Londyn, Lugano, Mediolan, Moskwa, Nowy Jork,Singapur oraz Tokio. Bank Julius Baer oraz GAM, globalny zarządca majątkowy,jako kluczowe firmy Grupy, skupiają się na aktywnym i alternatywnymzarządzaniu majątkiem. Akcje Julius Baer Holding Ltd. znajdują się na SWXSzwajcarskiej Giełdzie i są częścią Swiss Market Index (SMI)zawierającego 20 największych i najbardziej płynnych akcji.

Więcej informacji oraz dokumentów przedstawiających rezultaty(prezentacje, Przegląd pierwszej połowy 2008, Raport Półroczny za 2008 orazostatnie doniesienia) dostępne są na stronie www.juliusbaer.com.