18.09.2008

V auguste sa krátke medzibankové úrokové sadzby vrátili z neprimeranenízkych úrovní v júli, kde sa dostali vďaka prebytku krátkej likvidity.Dlhšie sadzby na peňažnom trhu klesli len mierne, keď konvergujúk vysokým úrokovým sadzbám v eurozóne.

Výnosy slovenských dlhopisov s krátkou splatnosťou klesli približneo 35 bodov, s dlhšou približne o 15 bodov, keď sa prispôsobovaliklesajúcim výnosom nemeckých dlhopisov. Tie klesli o 35 na krátkej až25 bodov na dlhej splatnosti, a tak rozpätie medzi slovenskými a nemeckýmidlhopismi sa pri krátkej splatnosti nezmenilo a pri dlhej rozšíriloo približne 10 bodov. Dlhopisové výnosy v eurozóne klesali hlavne kvôlinarastajúcemu pesimizmu voči vyhliadkam hospodárskeho ras­tu.

Slovenská koruna sa v auguste voči júlu takmer nezmenila, keď bola vočieuru priemerne na 30.33 SKK/EUR.

Privat Banka a.s., Richard Tóth, Hlavný ekonóm

Vyjadrené názory a pohľady sú stanoviskom autora v čase písaniasprávy. Táto správa vyjadruje len všeobecné stanovisko. Žiadna informáciaalebo názor nepredstavuje ponuku na nákup alebo predaj cenného papiera aleboiného finančného nástroja. Hoci sú informácie v správe považované zaspoľahlivé, nie je možné zaručiť ich správnosť. Správa nie je určenána poskytovanie osobného investičného poradenstva a neberie do úvahyšpecifické investičné ciele, finančnú situáciu a osobné záujmykohokoľvek, kto by mohol túto správu prijať.