25.09.2008

Vážený investor,

Radi by sme využili príležitosť a informovali Vás o aktuálnom vývojivo fonde World Investment Opportunities Fun­ds.

V rámci dlhodobej stratégie WIOF je snahou fondu zvýšiť finančnú silujednotlivých podfondov, aby bol zabezpečený maximálny rast zisku a zároveňstabilita investícií v čase turbulencií na finančných trhoch. WIOF chcezároveň v rámci zvyšovania kvality poskytovaných služieb ponúknuťnašim klientom najlepšie možné riešenie, spĺňajúce ich očakávania.

Viac informácií nájdete v priloženomoznámení