26.09.2008

Silná provozní výkonnost zhoršení nepeněžnými položkami.

Čistý zisk ( IFRS) byl ke konci čtvrtletí ( k 30. červnu) 493 mil.EUR, takže celkově za první pololetí dosáhl úrověň 1 047 mld. EUR.Základní čístý zisk, tj. bez započítání mimořádných položek,dosáhl za drhé čtvrtletí 2008 sumu 510 mil. EUR. To znamená pokles o 42%v porovnání s velmi silným čtvrtletím v minulém roce. Zatímcohotovostní aktiva zůstaly během čtvrtroku velmi pružná, tak nepeněžnífaktory významným způsobem negativně ovlivnily ohlášené výsledky.

Podle André Bergena, výkonného ředitele KBC Group „ během druhéhočtvrtletí vykazovala provozní výkonnost jasné známky pružnosti. Trendyv půjčování peněz a shromažďování vkladů byly stabilní, přičemžsi dobrou výkonnost udržely i aktivity kapitálového trhu. Zvláštěvýchodní Evropě se nadále dařilo. Na druhé straně nepříznivý vývojakciových a úvěrových trhů vedl v červnu k uznání dalšího sníženícen na konci čtvrtletí. Jestliže bychom efekt těchto událostí nebrali doúvahy, tak základní zisk za čtvrtletí by překonal 800 mil. EUR a to jevysoko nad úrovní z předcházejícího čtvrtletí s průměrem začtvrtrok, který byl dosažen v minulém roce.“

Tisková zpráva KBL v celkové verzi je na: http://www.kbl.lu