25.09.2008

Vážený investore,

Rádi bychom využili tuto příležitost a informovali Váso nejaktuálnějším vývoji ve fondu World InvestmentOpportunities Fun­ds.

V rámci dlouhodobé strategie WIOF je snahou zvýšit finanční sílujednotlivých podfondů, aby byl zabezpečený maximální růst zisku azároveň stabilita investic v čase turbolencí na finančních trzích. WIOFchce zároveň v rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb nabízetinvestorům nejlepší možně řešení, splňující jejich očekávání.

Více informací naleznete v přiloženém oznámení