18.11.2008

12 listopada, 2008 Ryga, Łotwa

W związku ze wsparciem udzielonym Parex Banka przez rząd łotewskii przejęciem 51% akcji Parex Banka przez Łotwę, pragniemy poinformować, żedziałalność Parex Asset Management będzie nadal kontynuowana bezjakichkolwiek zmian. Podobnie jak w innych krajach europejskich koniecznym celemtych działań było zwiększenie stabilizacji lokalnych rynkówfinansowych.

Działalność Parex Asset Management będzie nadal kontynuowana jakopodmiotu w pełni zależnego od Parex Banka, a wszystkie operacje i usługibędą realizowane tak, jak do tej pory . Nasz zespół w Parex oraz ofertaproduktów pozostają niezmienne. W związku z powyższym, zapewniamy, żenabycie 51% udziałów Parex Banka przez rząd łotewski nie będzie miałowpływu na aktywa funduszy WIOF, zarządzanych i alokowanych przez Parex AssetManagement. Informujemy także, że Parex Asset Management jest wyłącznieodpowiedzialny za alokację funduszy WIOF a aktywa funduszu znajdują się wsiedzibie w Luksemburgu.

Roberts Idelsons, Prezes Zarządu Parex Asset Management