18.11.2008

12. listopadu, 2008 Riga, Lotyšsko

V souvislosti s poskytnutou pomocí lotyšské vlády společnosti Parexbanka a převzetí 51% podílu na celkových aktivech státem, bychom Váschtěli prostřednictvím tohoto prohlášení ujistit, že na činnost ParexAsset Management nemá výše uvedená skutečnost žádný vliv a veškeréaktivity správce aktiv probíhají zcela beze změny. Podobně jakov ostatních evropských státech byl tento krok nezbytný pro zajištěnístability lokálního finančního trhu.

Parex Asset Management bude i nadále působit jako dceřiná společnostParex banka a bude pokračovat ve svých aktivitách bez jakýchkoliv změn.Náš investiční team i produktová nabídka zůstávají nezměněny.Chtěli bychom Vás touto cestou také ujistit, že převzetí 51% akciíspolečnosti Parex banka státem nebude mít žádný vliv na správu fondůWIOF, která bude i nadále zajištěna investičním teamem Parex AssetManagement. Parex Asset Management je zodpovědný pouze za alokaci portfoliafondů WIOF. Aktiva investorů jsou v držení depozitáře v Lucembursku.

Roberts Idelsons, President Parex Asset Management