09.12.2008

Spoločnosť Raiffeisenbank a.s. CZ, manažér portfólia WIOF ConservativeRisk 3% Portfolio, dosiahla rekordný zisk s výsledkom 1,1 mld. CZK za prvétri štvrťroky tohto roku.

V porovnaní s predošlým obdobím môžeme vidieť značný nárast ziskuo 43%, ktorý udržiava banku na vedúcej pozícii v regióne. Kým ostatnébanky bojujú s tým, aby si v súčasnej finančnej kríze udržaliziskovosť, výsledky bankovej skupiny ukazujú, že táto situácia nemá naňu žiaden vplyv, pretože pokračuje vo svojej stratégii expanziev regióne.

Spoločnosť WIOF by rada využila túto príležitosť a zablahoželalaspoločnosti Raiffeisen k úspechu. Viac podrobných informáciío rekordných ziskoch banky Raiffeisen nájdete na http://www.raiffeisenbank.cz/