30.12.2008

The Banker, uznávaný časopis z finančního sektoru, který vydáváskupina Financial Times Group, odměnil společnost Raiffeisen ZentralbankÖsterreich AG (RZB) a její dceřinou společnost Raiffeisen InternationalBank-Holding AG společně titulem „Banka roku“ ve střední a východníEvropě (CEE) pro rok 2008. Toto ocenění je již popáte, kdy ji časopis TheBanker ocenil RZB Group jako přední banku ve střední a východníEvropě.

"Jsme poctěni a potěšeni z toho, že nás časopis The Banker opětvybral za Banku roku. Toto prestižní ocenění podtrhuje naši skvěloustrategickou pozici v tomto regionu jako i náš udržitelný obchodní modela znamená pro nás závazek poskytovat našim zákazníkům ještěkvalitnější služby ", uvedl Walter Rothensteiner, Předseda představenstvaRZB a dozorčí rady Raiffeisen International.

„Vzhledem k tomu, že poskytujeme retailové a korporátní finančníslužby a produkty na 17 trzích, je společnost Raiffeisen International velmidobře diverzifikovaná a jsme přesvědčeni, že nám tato diverzifikacepomůže odolat současné turbulenci na trhu a dostat se z ní dokonce sesilnější pozicí“, dodal Herbert Stepic, CEO společnosti RaiffeisenInternational.

Tituly Banka roku, který uděluje časopis The Banker, patří mezinejprestižnější ocenění ve finančním odvětví a udělují se různýmregionům, jednotlivých zemím a široké škále podnikatelských kategorií.Proces výběru bere v úvahu kvalitní kritéria jako jsou růst aktiv aziskovost jako i vývoj a implementaci nejmodernější technickéinfrastruktury a strategií orientovaných na budoucnost.

Společnost WIOF by ráda využila tuto příležitost a popřálaspolečnosti Raiffeisen k úspěchu a zároveň ji přeje, aby se jív budoucnosti i nadále dařilo. Více informací o společnosti RaiffeisenInternational najdete na http://ri.co.at/.