30.12.2008

The Banker, uznávaný časopis z finančného sektora, ktorý vydávaskupina Financial Times Group, odmenil spoločnosť Raiffeisen ZentralbankÖsterreich AG (RZB) a jej dcérsku spoločnosť Raiffeisen InternationalBank-Holding AG spoločne titulom „Banka roku“ v strednej a východnejEurópe (CEE) pre rok 2008. Tohtoročné ocenenie je po piaty krát, kedyčasopis The Banker ocenil RZB Group ako poprednú banku v strednej avýchodnej Európe.

„Sme poctení a potešení z toho, že nás časopis The Banker opäťvybral ako Banku roka. Toto prestížne ocenenie podčiarkuje našu skvelústrategickú pozíciu v tomto regióne ako aj náš udržateľný obchodnýmodel a znamená pre nás záväzok poskytovať našim zákazníkom eštelepšie služby“, uviedol Walter Rothensteiner, Predseda predstavenstva RZB adozornej rady Raiffeisen International.

„Keďže poskytujeme retailové a korporátne finančné služby a produktyna 17 trhoch, spoločnosť Raiffeisen International je veľmi dobrediverzifikovaná a sme presvedčení, že nám táto diverzifikácia pomôžeodolať súčasnej turbulencii na trhu a dostať sa z nej dokonca so silnejšoupozíciou“, dodal Herbert Stepic, CEO spoločnosti RaiffeisenInternational.

Tituly Banka roka, ktoré udeľuje časopis The Banker, patria medzinajprestížnejšie ocenenia vo finančnom odvetví a udeľujú sa rôznymregiónom, jednotlivým krajinám a širokej škále podnikateľskýchkategórií. Proces výberu berie do úvahy kvalitatívne kritériá ako súrast aktív a ziskovosť ako aj vývoj a implementáciu najmodernejšejtechnickej infraštruktúry a stratégií orientovaných na budúcnosť.

Spoločnosť WIOF by rada využila túto príležitosť a zablahoželalaspoločnosti Raiffeisen k úspechu, a zároveň jej želá, aby sa jejv budúcnosti aj naďalej darilo. Viac informácií o spoločnosti RaiffeisenInternational nájdte na http://ri.co.at/