23.02.2009

Napriek súčasnému zložitému obchodnému prostrediu spoločnosť JuliusBaer dosiahla za rok 2008 čistý zisk v hodnote 852 mil. CHF. SpoločnosťJulius Baer má s pomerom 13,6% BIS Tier 1 naďalej silnú kapitálovúzákladňu – rekordné prílivy peňazí do privátneho bankovníctva (CHF+17 mld.), značné odlivy zo správy aktív (CHF –27mld.).

Všetky obchodné činnosti v rámci skupiny Julius Baer Group prispelijednoznačným spôsobom k tomuto výsledku a spoločnosť má naďalejsolídnu účtovnú súvahu s nízkym pomerom dlhov k vlastnému kapitálu aveľmi silnou kapitálovou základňou. Najmä po septembrovom nepokoji na trhučelila správa aktív ako odvetvie náročným podmienkam, pričom sasúkromní a retailoví klienti efektívne vyhýbali akýmkoľvek aktívam,ktoré boli vnímané ako rizikové. Avšak vďaka sofistikovanej správe rizikaa hĺbkovým analýzam zo strany manažérov sa skupina na trhu vyhla veľkýmstratám a významne udržala likviditu klientov. Takto sa spoločnosť dostalado pozície, keď bude profitovať na základe obnoveného dopytu zo stranyklientov.

Viac informácií a plnú verziu tlačovej správy spoločnosti Julius Baernájdete na www.juliusbaer.com.