24.02.2009

Přes současnou složitou situaci v byznys sféře dosáhl v roce2008 Julius Baer čistého zisku 852 milionů CHF. S ukazatelem kapitálovépřiměřenosti Tier 1 ve výši 13,6% , Julius Baer se stále těší silnékapitálové základně – rekordní přírůstek v privátním bankovnictví(+17 bln CHF), značný odliv ve správě majetku (-27 bln CHF).

Všechny podniky včetně Julius Baer Group k tomuto výsledku pozitivněpřispěly a mohou se tak dále těšit z pevné bilance s nízkou finančnípákou a velmi silnou kapitálovou základnou. Divize Správy majetku čelilanáročným podmínkám, zejména těm po zářijové bouři na trzích,chráníc svou privátní a retailovou klientelu před zjevně rizikovýmiaktivy. Díky důmyslnému řízení rizik a opatrným řídícím postupům, sespolečnost vyhnula největším tržním ztrátám a významně tak udrželaklientům likviditu, což firmě umožnilo profitovat z obnovené poptávkyklientů.

Pro více informací o celé tiskové zprávě Julius Baer navštivte www.juliusbaer.com