02.03.2009

Krátký rozhovor s portfolio manažérem WIOF PakistanPerformance Fund

Otázky: 1/ Doposud se proinvestovalo přibližně 20% aktiv fondu. Kdyočekáváte nárůst tohoto procenta na celkovou nebo alespoň většíčást fondů?

2/ Při pohledu na investice fondu jsou hlavní odvětví energeticko-ropný,bankovní a materiálně-zemědělský. Do kterých dalších odvětvíplanujete investovat? Nebo plánujete zvýšit svůj podíl ve výše uvedenýchodvětvích?

3/ Jak jsme již zmínili, tak hlavními hnacími silami fondu byly ropnéspolečnosti v porfoliu fondu a zhodnocování měny. Jaké by mohly býtv blízké budoucnosti (1–2 roky) hlavní zdroje růstu fondu?

Odpovědi: 1/ Co se týká zbytku aktiv, tak čekáme na uzavření prvníhokola výnosů. Zatím byly výsledky povzbudivé a výnosy z dividend seubíraly správným směrem. Měna dosahovala pozoruhodné výkonnosti dokoncei v době, kdy se v rámci jednoho dne přesunulo 500 mil. USD na podporuopětovného zaplacení dluhopisů. O dalším kole investic rozhodnemev krátkém čase. Trh se pohybuje ve směru, který není zdravý. Věříme,že proběhne korekce. Napovídá tomu i odraz politického dění.

2/ Vyjma zmíněných odvětví nejsou další dobrá odvětví taklikvidní. V současnosti se držíme těch odvětví, ve kterých seangažujeme. Možná si vybereme několik dalších společností, ales dalšími odvětvími nepočítáme. Výnosy z dividend jsou hlavnímfaktorem, kvůli kterému bude tento trh zajímavý pro místní společnosti,ikdyž na finančním trhu úrokové míry klesají. I vláda potřebujehotovost, takže se dá očekávat, že společnosti se státním podílem,které jsou obchodovatelné na burze, budou distribuovat zdravé dividendy načtvrtletní bázi.

3/ Nedá se předpokládat co se v nejbližších 1–2 letech uskuteční.Na tomto trhu jsme byli velice úspěšní. Je to tím, že jsme se drželinaší strategie až 6 měsíců. Pro Pakistan bude velmi pozitivní, jestli seudrží jeho vnitřní militantnost v severních oblastech přostřednictvímněkolika opatřeních jako je například dialog, zapojení lokálníchspolečností a oddělení lokálních firem od zahraničních. V tomto ohleduse dosáhl určitý úspěch. Za poslední dva roky byla problémem i energie,avšak vláda toto již řeší. Jestliže nedojde k vnějším vlivům jakobyly například události v Bombaji, tak se za jeden rok věci významnýmzpůsobem změní.