27.02.2009

Bank Rezerw Południowej Afryki (SARB), w swojej edycji Przegląd RównowagiFinansowej z września 2008, skupia się na obecnych zawirowaniach na rynkachfinansowych, które poważnie wpłynęły na zaufanie klientówi inwestorów.

Jednakże, w Południowo-Afrykańskiej Wspólnocie Rozwoju wzrost ekonomicznyma zdrowe podstawy i pozostanie całkiem prężny, częściowo, jako rezultatkontynuowanych starań nad polepszeniem integracji regionalnej, a także dziękijednomyślności, że system finansowy Afryki Południowej przetrwa burzęi nie istnieje bezpośrednie zagrożenie kryzysu, jaki panuje na przykład wStanach Zjednoczonych.

Pełne oświdczenie prasowe Banku Rezerw Południowej Afryki dostępne jestpod adresem: http://www.reservebank.co.za/