11.03.2009

Morningstar hodnotí niekoľko WIOF podfondov. Zaujímavosťou je, že WIOFRussian Opportunities Fund získal 4 hviezdičky, čo z neho robí solídnuinvestíciu spolu s WIOF Baltic Opportunities Fund, ktorý bol ohodnotenýtromi hviezdičkami. Zároveň je potrebné poznamenať, že WIOF Greece-CyprusOpportunities Fund a WIOF Conservative Risk 3% Portfolio dosiahli ratings 2 hviezdičkami, čím sa prejavujú ako vhodné investície.

The Morningstar Rating je kvantitatívne hodnotenie predchádzajúcejvýkonnosti fondu – výnosu aj rizika – merané od jednej až do päťhviezdičiek. Fondy dosiahli rating po preukázanej výkonnosti minimálne za3 roky. Morningstar Rating sa počíta za 3 roky, 5 rokov a 10 rokov acelkový rating je váženým priemerom ratingov týchto časových období.

Ratingy fondov naznačujú akú výkonnosť fondy dosahovali na základeupraveného rizika voči podobným fondom v rovnakej kategórii, čím dávajúinvestorom možnosť rýchlo a jednoducho identifikovať fondy, ktoré saoplatí ďalej skúmať. Jednoducho povedané, čím viac hviezdičiek fonddosiahne, tým je lepší. Ak sa fond umiestni medzi top 10% vo svojejkategórii, získa 5 hviezdičiek. Ak fond patrí medzi ďalších 22,5%,získa štyri hviezdičky. Ak sa nachádza v prostredných 35%, výsledkom jetrojhviezdičkový „neutrálny“ rating. Fondy v ďalších 22,5% dostanúdve hviezdičky a fondy v spodných 10% dostávajú jednu hviezdičku.

Je potrebné spomenúť, že samotný vysoký rating nie je dostatočnýmzákladom pre investičné rozhodnutia a využíva sa ako prvý krok v procesehodnotenia fondu.