11.03.2009

Společnost Morningstar ocenila několik fondů WIOF. Fond WIOF RussianOpportunities Fund obdržel 4 hvězdičky, potvrzuje se tím jako vhodnáinvestice spolu s fondem WIOF Baltic Opportunities Fund, který byl oceněn3 hvězdičkami. Fondy WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund a WIOFConservative Risk 3% Portfolio obdržely dvouhvězdičkový rating, a toukazuje, že mohou být rovněž dobrou investicí.

Rating společnosti Morningstar je kvantitativním ohodnocením minulévýkonnosti fondu – jak výnosu tak i rizika – měřeno od jedné dopěti hvězdiček. Fondy získávají rating dle podložené výkonnostinejméně 3 let. Rating společnosti Morningstar je kalkulován pro 3 , 5 a10 let a Celkový rating je vážený průměr intervalových ratingů.

Rating fondů indikuje jak si fondy vedly na rizikové bázi oprotikonkurenci ve stejné kategorii dávaje investorům možnost snadno a rychleidentifikovat fondy, které jsou vhodné pro další průzkum. Zjednodušenělze říci, že čím více hvězdiček fond získá tím je lepší.K dosažení 5 hvězdiček se fond musí umístit mezi nejlepšími 10% vesvé kategorii. Pokud by připadl k dalším 22,5%, získal by 4 hvězdičky.Tříhvězdičkový „neutrální“ rating značí pozici v prostředních35 %. Fondy v následujících 22,5% mají 2 hvězdičky a fondyv posledních 10% získají 1 hvězdičku.

Vysoký rating samostatně není dostatečné východisko pro investičnírozhodování a slouží pouze pro první krok v procesuohodnocování fondů.