23.03.2009

Morningstar dokonał oceny kilku subfunduszy WIOF. Godnym uwagi jest funduszWIOF Russian Opportunities, który otrzymał 4 gwiazdki świadcząceo wiarygodności inwestycji w dany fundusz. WIOF Balic Opportunities, otrzymał3 gwiazdki. Wśród korzystnych inwestycji znajdują się również funduszeWIOF Greek-Cyprus oraz WIOF Conservative 3% Fund, które otrzymały po2 gwiazdki w ratingu.

Rating Morningstar stanowi ocenę jakościową i podsumowanie wyników orazstopy zwrotu z funduszu – zarówno zysk jak i ryzyko oceniane są w skaliod jednej do pięciu gwiazdek. Fundusz otrzymuje ocenę dopiero po 3 latach odrozpoczęcia działalności i jest ona wyliczana na okres 3, 5 lub 10 lat,natomiast ocena całkowita jest średnią ważoną ze wszystkich poszczególnychokresów. Na podstawie porównania ryzyka funduszu, w stosunku do innych z tejsamej kategorii, wskaźniki ukazują jak kształtowała się politykainwestycyjna dając tym samym inwestorom możliwość szybkiej i łatwejidentyfikacji funduszu, który zasługuje na zainteresowanie. Im więcejgwiazdek fundusz otrzyma tym oczywiście lepiej. Aby fundusz znalazł sięwśród 10% najlepszych w swojej kategorii powinien dostać maksymalną ilość(5) gwiazdek. Warto zauważyć, że sam wysoki wskaźnik nie jestwystarczającą podstawą aby dokonywać inwestycji, jest wskazówkąi pierwszym krokiem przy ocenie wyboru funduszu.