06.04.2009

Mezinárodní podnikatelský magazín Euromoney udělil svounejprestižnější cenu Private Banking Award za rok 2009 bance Parex za„Celkově nejlepší služby privátního bankovnictví“ v Lotyšsku.

Navíc banka Parex získala vynikající ohodnocení jako nejlepší nalotyšském trhu v dalších třech kategoriích – „Čisté jmění –specifické služby“, „Vysoké čisté jmění“ a “Ultra vysoké čistéjmění“. Rovněž pobočka v Litvě Parex Bankas obdržela cenu„Nejlepší místní banka“.

Více informací o ocenění banky Parex cenou od Euromoneynaleznete na:

http://www.parexgroup.com/