16.04.2009

Piraeus Bank oznámila 12% nárůst v čistých celkových příjmech na1,652 mil € za rok 2008. Řecké a mezinárodní operace zaznamenalyuspokojivé míry růstu (12% a 73% v daném pořadí), což ukazuje na silnýnárůst o 30% meziročně.

K tomuto výsledku přispěly i mezinárodní jednotky. Čistý výnosz poplatků z investičního bankovnictví a správy aktiv poklesl, což bylozapříčiněno nepříznivými podmínkami na kapitálových trzích (ATHEXIndex klesl o 66% v roce 2008 oproti 2007 a celková aktiva všech fondů nařeckém trhu klesla o 58% za stejné období).

Více informací o účetních výkazech Piraeus Banks naleznete na: http://www.piraeusbank.gr/