28.04.2009

CIMB-Principal Asset Management Berhad (“CIMB-Principal”), manažer WIOFSouth East Asian Performance Fund, získal v nedávné době cenu Nejlepšímalajský akciový fond od společnosti Failaka Advisors na základě svévýkonnosti k 31. prosinci 2008. WIOF by rád využil této příležitosti apoblahopřál CIMB k tomuto úspěchu. Doufáme, že bude pokračovatv dosažených úspěších i v roce 2009.

Failaka Advisors je uznávaným lídrem v průzkumu islámských fondů,nabízí institucím a soukromým investorům přístup k množství informacío investičních fondech, které respektují islámskou Šáriju.

Pro více informací o ocenění CIMB prosím přejděte na : http://www.cimb-principal.com.my/