30.04.2006

Za 12-ti měsíční období končící 30. dubnem 2006 zaznamenal fondWorld Investment Opportunities Fund European Equity nárůst o 42,19% (měřenov EUR).

Právě skončený fiskální rok se do historie zapíše jako neobyčejněpozitivní období pro akcie. Globální ekonomika, tažená předevšímsilným růstem USA a Číny, naplnila v roce 2005 očekávání a vzrostlao více než 4%. Evropská ekonomika za ní většinu času zaostávala.Nejvýznamnější ekonomika Evropy – Německo – zaznamenala růst pouhé1%. Armáda téměř pěti milionů nezaměstnaných měla negativní dopad nadůvěru spotřebitelů. Pouze země na okraji Evropy, jako je Skandinávie aŠpanělsko, stejně jako nové členské státy Evropské unie ze středníEvropy splnily očekávání. Až na konci roku 2005 nabraly klíčovéevropské ekonomiky sílu. Po průměrné výkonnosti kolem 7% v roce 2005 –měřeno podle Stoxx Composite index – zrychlily evropské akciové trhysvůj růstový trend. Za 12-ti měsíční období končící 30. dubnem2006 vystřelily o 31% vzhůru. V globálním kontextu byla výkonnostevropských akcií předstižena pouze japonským trhem, který vzrostl o vícenež 40%. V rámci Evropy bylo jasný favoritem Německo (+44%) a Švýcarsko(+37%), zatímco britský akciový trh, který je největším na světě,zaostával (+25%). Výrazně rostoucí korporátní příjmy byly hlavní hnacísilou evropských akciových trhů. Na jedné straně korporace těžily zesilného globálního růstu. Na straně druhé se zaměřily na úsporunákladů. Obchod by racionalizován a restrukturalizován, pracovní dobaprodloužena a některé činnosti byly přesunuty do východoevropských zemís levnější pracovní silou. Tato opatření přinesla ovoce ve forměrostoucích příjmů: za celý rok 2005 zvýšily společnosti, které jsouzahrnuté ve významných evropských indexech, své zisky o úctyhodných 25%.Monetární politika zůstala expanzivní a podporovala ceny akcií. Evropskácentrální banka (ECB) pouze začala v prosinci 2005 navyšovat úrokovésazby o 25 bazických bodů (=0,25%) na 2,25%. Ani růst dlouhodobýchúrokových sazeb o přibližně 50 bazických bodů na 3,97%, ani značnézvýšení cen ropy nemělo vliv na růstový trend akciových trhů. Povýjimečném nárůstu výkonnosti akcií v předchozím 12-ti měsíčnímobdobí se dá očekávat zpomalení. Nicméně investiční prostředí bymělo zůstat konstruktivní. Nedojde-li k výjimečným událostem, porostev roce 2006 globální ekonomika tempem přibližně 5%. Mírné zpomaleníamerického růstu by mělo být kompenzováno recesí evropských ekonomik arůstem Japonska. S ohledem na významné zlepšení některých důležitýchukazatelů korporátního a spotřebitelného sektoru oproti konci roku2005 lze doufat, že se růst, zpočátku tažený exportem, proměnív globální oživení ekonomiky. Nejvýznamnější hnací silou evropskýchakciových trhů zůstane korporátní sektor. Raketový vzestup ziskův průběhu roku 2005 se poněkud zpomalí, avšak stále je možnéočekávat růst v rozmezí 8–12%. Jsme toho názoru, že potenciál hnacísíly zisku je obecně vzato podceněn. Korporátní Evropa bude i nadáletěžit z globalizace. Euro, které bylo v minulém roce velmi silnou měnou,donutilo společnosti vyrábět efektivněji. Dalšími faktory, kterépozitivně podporují akcie, jsou jejich stále atraktivní zhodnocování,nadcházející M&A mánie stejně jako skutečnost, že – s ohledem nanízké úrokové sazby – stále neexistují investiční alternativyk akciím. Silná zeštíhlující opatření ze strany US Federal Reserve(americká banka federálních rezerv), ostře rostoucí dlouhodobé úrokovésazby, zjevný pokles kurzu USD, změkčení amerického realitního trhu anárůst politických neuvážeností – to vše jsou klíčová rizika, přednimiž je třeba mít se na pozoru. Navíc po tříletém období téměřnepřetržitého růstu akciových trhů nelze vyloučit korekci. Paul Carr Headof Product Relationship Management Central and Eastern Europe