28.04.2009

CIMB-Principal Asset Management Berhad (“CIMB-Principal”), správca fonduWIOF South East Asian Performance Fund, nedávno získala od spoločnostiFailaka Advisors ocenenie Najlepší akciový fond v Malajzii (Best MalaysianEquity Fund) na základe svojich výkonov k 31.decembru 2008. SpoločnosťWIOF by rada využila túto príležitosť a zagratulovala spoločnosti CIMBk tomuto úspechu a zaželala jej, aby aj v roku 2009 pokračovala vo svojichúspechoch.

Spoločnosť Failaka Advisors je uznávaný líder v prieskumochtýkajúcich sa islamských fondov, ktorá ponúka inštitúciám a súkromnýminvestorom prístup k bohatým informáciám ohľadom investičných fondov,ktoré podliehajú islamskému právu Shariah.

Viac informácií o ocenení CIMB nájdete na: http://www.cimb-principal.com.my/