07.05.2009

Raiffeisen International Bank-Holding AG, člen skupiny RZB Group v čeles Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, navzdory globální finanční krizioznámil rekordní zisk za rok 2008. Konsolidovaný zisk (po zdanění a poodečtu menšinových podílů) vzrostl o 16, 7 procent na 982 milionů eur(2007: 841 milionů eur).

Výsledky odrážejí konzervativní přístup Raiffeisen Internationalk řízení rizik a poskytují prostor pro tlumení rizik budoucích.

Pro více informací o výroční zprávě Raiffeisen Internationalpřejděte na: http://www.ri.co.at/