11.05.2009

WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS (“Spółka”) Sociétéd’investissement à capital variable Registered office: 11, rue Aldringen,L-1118 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-68.606

Zawiadomienie do Udziałowców World Investment Opportunities Funds

Szanowni Udziałowcy,

Informujemy o następujących zmianach:

1 Cel inwestycyjny funduszu

Ogólna zasada mówiąca, że Sub-fundusz nie może inwestować więcej niż10% swoich aktywów w jednostki innych funduszy typu UCI lub UCITS, będziewłączona do Prospektu, o ile Prospekt Sub-funduszu nie będzie stanowićinaczej. Zmiany zawarte w punkcie 1 wejdą w życie z dniem11 maja 2009.

2 Zmiany w inwestycjach minimalnych

Spółka informuje, że minimalna kwota odkupienia oraz stanu rejestrubędzie wynosić 200 Euro lub stanowić równowartość 200 Euro w waluciesubskrypcji lub odkupienia, akceptowanej przez SICAV i zgodnej z Prospektem.Zmiany zawarte w punkcie 2 wejdą w życie z dniem 11 maja 2009.

Nowa wersja Prospektu dostępna będzie w siedzibie Spółki.

Luksemburg, 11 maja 2009.

World Investment Opportunities Funds