11.05.2009

WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS (dále “Společnosť“) Sociétéd’investissement à capital variable Sídlo: 11, rue Aldringen,L-1118 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-68.606

Oznámení pro akcionáře World Investment Opportunities Funds

Vážení akcionáři,

tímto Vás informujeme o následujících změnách:

1 Cílové investice fondu

Základní princip bude začleněn do Prospektu, podle kterého pod-fondnesmí investovat více než 10 % svých aktiv do podílů jiných UCI neboUCITS, pokud není pro daný pod-fond v Prospektu uvedeno jinak. Změny podlebodu 2 vstoupí v platnost dne 11. května 2009.

2 Změny minimálních částek

Společnost vás informuje, že minimální hodnota zpětného odkupu aminimální výše držené hodnoty bude 200 EUR nebo ekvivalent v jakékolijiné měně akceptované Společností při upisování či zpětném odkupuuvedeném v Prospektu. Změny podle bodu 3 vstoupí v platnost dne11. května 2009.

Nová verze Prospektu je k dispozici v sídle Společnosti.

Luxembourg, 11. května 2009.

World Investment Opportunities Funds