23.11.2005

Následující text Vám poslouží jako pomůcka pro rozhodnutí, který zestrategických fondů nejlépe vyhovuje Vašim potřebám afinančním cílům.

Strategické fondy jsou sofistikované produkty, které spojují efektivnímanažerské a administrativní techniky. Spojuje se v nich profesionalita aschopnosti investičních specialistů WIOF, což z nich tvoří rozmanitáportfolia spravovaná různými správci a řízená různými styly. Alokaceaktiv je v kompetenci investičního manažera strategických fondů WIOF.Následující text Vám poslouží jako pomůcka pro rozhodnutí, který zestrategických fondů nejlépe vyhovuje Vašim potřebám a finančním cílům.Podrobnější informace můžete najít v brožuře týkající sestrategických fondů a v reportu o fondech. Dříve, než učiníte jakékolirozhodnutí ve věci Vaší investiční strategie, rádi bychom Vámdoporučili konzultaci s Vaším finančním poradcem.

Strategické fondy s řízenou mírou rizika. Cílem těchto portfolií jekontrolovat míru rizika, kterou při investování podstupujete, a zajistitVám tak klid:  WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio  WIOF Conservative Risk3 % Portfolio  WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio Strategické fondy, kterénásledují „hvězdy“. Tato portfolia jsou konstruována s podmínkou, žeminimálně 75% čisté hodnoty aktiv bude umístěno do fondů těch WIOFmanažerů, jejichž podobně zaměřené fondy dosáhly ocenění 3***, 4****nebo 5***** (5***** je maximální možný rating) od předních ratingovýchagentur – Standard & Poor´s nebo Morningstar – za předchozídvanáctiměsíční období: WIOF Global Strategy III Portfolio WIOF GlobalStrategy II Portfolio 

Strategické fondy, které jsou spjaty s „domácí“ lokalitou. Tatoportfolia jsou navržena tak, aby měla vazbu na domovskou zemi či regioninvestora. Zjistili jsme, že se investoři cítí lépe, pokud investují dolokality, kterou dobře znají – do svého domácího trhu. Sestrojili jsmeportfolio, které převážně investuje do země nebo lokality, kterou máobsaženou ve svém názvu. Takže pokud se cítíte nejlépe, když investujetečástečně doma a částečně za hranicemi – toto jsou strategickáportfolia pro Vás. WIOF CEE International Portfolio (navrženo pro investoryv České republice a na Slovensku), WIOF Global Strategy I Portfolio(navrženo pro investory v Baltském regionu), WIOF Greece-Cyprus InternationalPortfolio (navrženo pro investory na Kypru), WIOF Poland Balanced World(navrženo pro investory v Polsku), WIOF Slovenia International Portfolio(navrženo pro investory ve Slovinsku).

Strategické fondy, které jsou spjaty s měnou/regionem. Tato dvěportfolia investují více než 75% svých aktiv do regionu a měny, která jesoučástí jejich názvu. WIOF European Portfolio WIOF American Portfolio

Strategické fondy, které jsou určeny pro dlouhodobé investování.Následující dva strategické fondy jsou vhodné pro investování na dobudeseti let nebo delší. Jste-li trpělivý investor, který chápe, žechování trhu je cyklické, že může generovat ztrátu i zisk, může býtVaše trpělivost odměněna pokud investujete na dobu minimálně deseti let donásledujících strategických fondů: WIOF Strategie Konto Schweiz PortfolioWIOF Retirement Portfolio