27.05.2009

Národná banka Pakistanu si udržiava veľmi pozitívny postoj vočifinančnému systému Pakistanu, pretože tento sektor zaznamenal v poslednýchrokoch nárast. Bankovníctvo Pakistanu a širší finančný sektor máobrovský rastový potenciál na podporu rýchlejšieho ekonomického rastu arozvoja, nakoľko tento sektor nadobudol dynamiku, ziskovosť a silu. Na jednejstrane sú dosiahnuté výsledky pôsobivé, zostáva tu však ešte mnohovýziev, vrátane potreby väčšieho prístupu k financiám, dostupnostifinančných bezpečnostných sietí a náročných úloh týkajúcich sadohľadu nad dynamickou finančnou infraštruktúrou­, atď.

Národná banka Pakistanu, vedomá si týchto skutočností, skoncipovalastratégiu reforiem bankového sektora na najbližšie desaťročie. Tátostratégia (BSS) sa bude zameriavať na reformy v desiatich kľúčovýchoblastiach, medzi inými napríklad posilnenie konkurencie, efektivity a ochranyspotrebiteľa ako aj ďalšie posilnenie a konsolidácia bankového sektoru.

Kompletnú verziu tlačovej správy Národnej banky Pakistanu nájdetena: http://www.sbp.org.pk/