08.06.2009

Tento článek má za cíl Vám přinést nejen informace o aktuálnímstavu fondu WIOF Pakistan Performance Fund ale i o momentální situaci nalokálním trhu a krátké shrnutí událostí od svého počátku.

Pakistan Performance Fund

V druhé polovině minulého roku spadl hlavní benchmark – index KSE100(Karachi stock exchange) o více než 50%. Trh zůstal zmražen od konce srpnado začátku prosince 2008. Během tohoto období byl trh strategickyudržován plně likvidním avšak vzhledem k propadu, ceny akciínereflektovaly zhoršující se ekonomickou a finanční situaci celéekonomiky. Naše investice byly spuštěny v lednu 2009 po dalším propadutrhu a proražení dna. Zpočátku bylo zainvestováno pouze 20%, později bylkapitál ve třech fázích navýšen až na současnou úroveň. Za prvníčtyři měsíce tohoto roku náš fond dosáhl pozitivního výkonu ve výši40,6 %, zatímco index KSE100 vzrostl jen o 18,35 %. Fond od počátku silněpřekonává trh.

Co se dnes děje v Pákistánu?

Politika:

Politické klima v Pákistánu se v posledních třech měsícíchzlepšilo. Spory s propuštěnými soudci byly vyřešeny pokojně a lídropoziční strany byl soudy očištěn, aby se mohl účastnit voleb. Všechnyhlavní politické strany se shodují na způsobu a směru vojenských operacív severozápadním Pákistánu. Z historického hlediska jednají všechnypolitické síly z obou stran spektra shodně při řešeníkonfliktů silou.

Ekonomika:

Cílové HDP na tento rok bylo zrevidováno na 3%. Rozpočet pro příštírok se také sníží vlivem klesajících vládních výdajů dle dohod s MMFa ostatními věřiteli. Deficit obchodní bilance poklesl vlivem pádu cenkomodit a velkých poplatků na importované zboží dlouhodobé spotřeby.Vláda se snaží upravit daňovou zátěž ve prospěch HDP v rozpočtu propříští rok, ale musí čelit tlaku ze strany určitých obchodníchsubjektů. Inflace se dostala pod kontrolu, když CPI (index spotřebitelskýchcen) klesl o 3 % na 18 %. Šance na další snížení úrokových sazeb jsoupro tuto chvíli v nedohlednu. Díky zákonům a nařízením FDI (podílzahraničních investic) poklesl. Investoři cizích portfolií jsou stálehlavním prodejcem na burzovním trhu.

Globálně:

Současná vláda je po vojenské operaci Swat vnímána Spojenými státykladně. Prohlášení rovněž dokazují, že pákistánští funkcionáři seohledně jaderné bezpečnosti svěřili do rukou orgánů US. EU a UK takéočividně podporují Pákistán ve věcech obchodních i jiných.

Shrnutí

Index KSE100 patří do top 5 hlavních indexů roku. Jak je uvedeno výšeburzovní trh vzrostl během tohoto roku o 18%. Nicméně ukazatele P/E jsoujedny z nejnižších v regionu. P/E 20 hlavních akcií je 6 a dividendovývýnos je mezi 7 a 12 %.

Očekáváme, že trh bude dále posilovat o 20 až 30% doprosince 2009.

Stefan Wuethrich, Portfolio Manager, Habib Bank AG Zurich

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Tento dokument je určen pouze pro profesionálníporadce. Tato zpráva byla vypracována pouze pro informaci a nepředstavuježádnou nabídku na nákup nebo úpis akcií. WIOF a Cornhill Management InternationalS.A. nepřevezmou žádnou odpovědnost za správnost či přesnost uvedenýchinformací a ty se mohou měnit kdykoli, bez předchozího upozornění. Hodnotajednotek a výnos, který generují, mohou stejně stoupat jako klesat. změnyv tržních podmínkách a směnných kurzech mohou způsobit pokles nebovzrůst hodnoty akcií. Výkonnost v minulosti nezaručuje stejné výsledkypro budoucnost. Před investováním do jakýchkoli dílčích fondů je třeba,aby se investoři spojili se svým finančním poradcem a informovali se vevšech příslušných dokumentech, týkajících se konkrétního fondu, jakojsou poslední výroční zprávy a prospekty, které specifikují jednotlivárizika, s nimiž je daný fond spojen, stejně jako se všemi uplatňovanýmiomezeními a základem obchodování.