11.01.2006

WIOF si Vám dovoluje oznámit, že 2. ledna 2006 bylo oficiálněotevřeno dvacet nových fondů ve struktuře WIOF SICAV, čímž se početfondů v této rodině zvýšil na 28. Tato událost šla ruku v ruces registrací nového Prospektu u lucemburského regulátora (CSSF), k níždošlo 16. prosince 2005.

Tento významný počin dokumentuje neutuchající snahu Cornhill Management a WIOFzajistit investorům – skrze širokou škálu investičních produktůšitých na míru potřebám různých typů klientů – přístupk investičním manažerům, kteří patří k nejlepším v oboru.

Zároveň s nezávisle spravovanými sektorově a geograficky orientovanýmifondy Vám i nadále přinášíme – a to především – unikátnídiverzifikovaná portfolia zaměřená na řízení rizika a využívajícímulti-management, který kombinuje talent jednotlivých investičníchmanažerů v rámci jejich specifických oborů.