22.10.2004

Fond WIOF US Value Equity zaznamenal v posledním čtvrtletí roku2004 vynikající výkonnost. V tomto období fond vydělal 13,7%, čímžo 6,6% překonal benchmark S&P500 (7,1%).

Fond US Value Equity zakončil rok v rychlém tempu… Fond WIOF US ValueEquity zaznamenal v posledním čtvrtletí roku 2004 vynikající výkonnost.V tomto období fond vydělal 13,7%, čímž o 6,6% překonal benchmarkS&P500 (7,1%). Tento úspěch ve srovnání s ostatními mezinárodněřízenými investičními fondy ve stejné třídě* zajistil v tomto obdobífondu WIOF US Value Equity drtivou převahu mezi stejně orientovanými fondy.US Value Equity, spravovaný společností Brandes Investment Partners LLS, jedostupný v rámci rodiny fondů WIOF od září roku 2002.

Hodnotová filozofie společnosti Brandes spočívá ve výběru titulů,které jsou obchodovány za nižší cenu oproti jejich vnitřní hodnotě, anásledném držení těchto akcií až do doby, než trhy zjistí jejichskutečnou hodnotu. „Otec“ hodnotového investování Benjamin Graham jednouřekl: „akciové trhy se často chovají chybně, a čas od času můžebdělý a odvážný investor z jejich zjevných chyb těžit.“K 30. září 2004 činil objem aktiv pod správou Brandes85,4 miliard USD.